Økonomer sår tvivl om byggeloft. Er regeringen lige så fejl på den som IMF/Trojkaen?

Den danske regering har lagt loft over kommunernes muligheder for at investere i bygninger

Ikke angivet Ikke angivet,

10/01/2013

Den danske regering har lagt loft over kommunernes muligheder for at investere i bygninger.

Det sker med en henvisning til en henstilling fra EU-administrationen. Måske bruger EU de samme regnearksmodeller som IMF?

Måske skulle man i regeringen lige kaste et blik på denne artikel http://www.eufagligt.dk/artikel/imf_undskyld_vi_tog_fejl_om_nedskaeringer/

der fortæller, at IMF-topøkonomer indrømmer, at man har brugt forkerte grunddata ved udarbejdelsen af diktaterne til Grækenlands økonomiske redning. At man - måske - har gjort ondt værre ved sine barske diktater.

IMF-topøkonomerne troede (sic!), at et sparekrav på f.eks. kr. 100 på de offentlige udgifter ville slå igennem med et fald på kr. 50 på BNP. Imidlertid viser praksis - dvs udenfor den teoretiske regnearksverden - at et sådant sparekrav slår igennem med et fald på kr. 150 på BNP - altså 3 gange så meget (i hvert fald i Grækenland).