Økonomer: Øremærket barsel til mænd vil være en gevinst - Politiken.dk

»Vi har lavet rigtig meget forskning omkring kvinders karriere, og hvis man skal koge det ned, så er min vurdering, at der, hvor vi taber kvindern...

_slettet_bruger_118 Ikke angivet,

05/02/2013

»Vi har lavet rigtig meget forskning omkring kvinders karriere, og hvis man skal koge det ned, så er min vurdering, at der, hvor vi taber kvinderne, er, når de får deres første barn. Hvis mænd og kvinder i højere grad deles om barsel, børn og karriere, vil vi undgå, at en stor del af det, vi har investeret i uddannelse, ikke bliver udnyttet. Det vil betyde en betydeligt mere kvalificeret og effektiv arbejdsstyrke og beskæftigelse og dermed større skatteprovenu«, siger Nina Smith.

Tak for kaffe. Hele maskinen går således ud på at mennesket er reduceret til en mus i en trædemølle af skatter. Men hele præmissen er forkert! bla. fordi man tager udgangspunkt i et gennemsnit af befolkningen, og dermed af kvinderne. Men idet det samlede skattetryk mv. har ødelagt samfundet, så har man også skrevvredet hele diskussionen. Selvfølgelig BØR og BURDE et gennemsnitsmenneske (selv med noget barselsorlov) bidrage positivt til samfundet - også kvinderne.

Den viser, at en kvinde igennem et helt liv koster staten 1,6 mio. kr., hvorimod en mand bidrager med et overskud til staten på 0,6 millioner kroner.

Aha - nu bliver det endnu mere uhyggeligt. Halvdelen af befolkningen er sådan ca. kvinder og det vil så igen sige, at samfundet generelt set kører med underskud!!! jvf. (50 % af 0,6 mio. MINUS 50% af 1,6 mio.). Q.E.D.

Derudover er der jo nogle fakta, som man(d) nødvendigvis skal forholde sig til: Det er kvinderne der føder børn, og det er kvinderne der i en lidt højere grad er bedst til at lytte til det spæde barn. - Og inden nogen får en amok (som det hedder), så klippede jeg naglestrengen på min skønne piger, badede dem, klædte dem på til verden den første dag osv.

Men som sagt; skær fedtet af den offentlige administration, bor videre i førtidspension og kontanthjælp og sænk skatter og afgifter - og lad for pokker da folk selv bestemme hvordan de vil indrette deres liv.

- og skær AL barselsorlov på andres regning væk.