Økonomen der ville købe retfærdighed

Slettet Bruger,

22/06/2007

Af IKKEMIG 2

Hvordan ville verden se ud, hvis der ikke var nogen stat? Meget bedre end den gør nu, svarer den prisbelønnede amerikanske økonom Edward P. Stringham, der netop har udgivet bogen Anarchy and the Law. Han tilhører en kontroversiel gruppe af tænkere, der mener at staten ikke blot skal begrænses, men helt opløses. Også politiet og militæret, hvis opgaver ifølge ham kan klares langt bedre af markedskræfterne.

Edward Stringham gæstede i går Danmark og Cepos' lokaler, hvor han holdt foredrag om, hvordan man forhindrer snyd og bedrag i et statsløst samfund. Inden da var han dog ude på Holmen, hvor 180Grader.dk havde lejlighed til at stille ham et par spørgsmål.

Hvad er pointen med et statsløst samfund? Hvorfor er det en god idé?
"Da markedskræfterne er så gode til at løse mange opgaver, bør vi lade dem løse endnu flere. Når man spørger folk, hvordan der bedst produceres brød, svarer de fleste: 'Det frie marked! Lad den private sektor stå for at producere brød.' Hvis brød blev produceret af et regeringsmonopol, ville det resultere i hungersnød. Jeg ser på håndhævelsen af loven med de samme briller og siger: 'Det frie marked er staten overlegen på alle andre områder, så den vil også være den overlegen med hensyn til at opretholde ro og orden.'"

Private vagtværn
Du taler om at privatisere politiet og domstolene?
"Præcis. De fleste tror, at loven skal håndhæves af regeringen, men hvis man kigger rundt i verden, vil man se mange eksempler på privat ordenshåndhævelse, som sikkerhedsvagter i storcentre og på kollegier. Der er således mange, der benytter sig af en slags privat politi."

"Hvad angår domstole, er der også mange private, der har, hvad der svarer til domstole. New York-børsen har lavet en liste med regler, som alle børshandlere skal skrive under på. Og hvis to børshandlere så har en uoverensstemmelse med hinanden, bliver sagen afgjort privat af New York-børsens domstol. Så ja, jeg vil gerne privatisere politiet og domstolene."

Hvad hvis man har to der er uenige, og de er tilknyttet forskellige domstole?
"Det samme som der sker, hvis to mennesker i forskellige lande er uenige. Hvad sker der hvis en forretningsmand i USA har en uoverensstemmelse med en forretningsmand i Danmark? Hvilken domstol skal man så gå til? Skal danskeren sagsøge det amerikanske firma ved en dansk domstol eller en amerikansk domstol?"

"Det man normalt gør, hvis man handler med udenlandske firmaer, er at man først underskriver en privat voldgiftsaftale. Hvis der så opstår uenighed, har firmaerne forpligtet sig til at lade en tredjepart afgøre sagen."

Når politiet ikke tør komme
Risikerer man ikke, at det altid vil være de rige, der får ret, på bekostning af fattigere mennesker?
"Jeg mener, at de fattige vil være dem, der vil få mest ud af dette system. Fattige mennesker lever i områder, hvor de har svært ved at få håndhævet lov og orden. Og i mange tilfælde er det de fattige, der bliver dårligst behandlet af det offentlige retssystem. I amerikanske fængsler er der langt flere fattige sorte end der er folk med højere indkomster. Om noget tror jeg, at de fattige vil få det bedre med privat ordenshåndhævelse."

"Lad mig give dig et konkret eksempel. I ghettoerne i USA er der meget kriminalitet, simpelthen fordi politiet ikke vil bevæge sig ind i disse områder og beskytte befolkningen. Men der var en gruppe af beboere, der besluttede sig for at danne et privat vagtværn, med frivillige der patroljerede ejendommen. Ordningen var en succes, kriminaliteten faldt, og hvad skete der så? USA's regering gik ind og sagde, "nej, I må ikke have et privat politi her. Det er regeringens opgave at sørge for politi, og det må private ikke tage sig af."

"Resultatet er, at de nu slet ikke har nogen beskyttelse overhovedet."

Retfærdighed til salg
Men det var vel mest fattige mennesker, der havde konflikter med andre fattige mennesker, ikke? Men hvad hvis de havde haft konflikter med rige mennesker?
"I det system, som jeg kan forestille mig ville opstå, ville landejere selv stå for at afpatruljere deres ejendom. Et sted som Disneyland i Californien har mere privat politi end byen Anaheim, der også ligger i Californien ..."

Privat politi er én ting. Hvad med domstolene?
"Det er rigtigt. I min drømmeverden vil folk bo i enklaver, hvor hver enklave har sit eget politi og domstol. Så hvis man nu bor i et lavindkomst-område, er der en boligforening, der har fastsat nogle love, som man skal overholde. På samme måde kan man have en golfklub, hvor de rige kommer for at spille golf, og de vil så have deres egne regler, som medlemmerne af golfklubben skal følge."

"Og dit spørgsmål er: Hvad hvis der er en konflikt mellem de to grupper? Jeg tror altid det vil være et problem, og man har altid måtte døje med det. Hvad sker der, hvis folk stjæler fra butikkerne, eller hvis folk ulovligt trænger ind på deres område? De fleste storcentre løser problemet ved at have sikkerhedsvagter, og hvis der er problemer med ballademagere, bliver de simpelthen bortvist. Så det er en begrænset måde, hvorpå det muligvis kunne fungere."

Uretfærdig anklage
Som eksempel på problemerne med at lade staten stå for ordenshåndhævelse, nævner Edward Stringham en sag fra Duke University i USA, hvor en gruppe hvide fyre på skolens sportshold blev uretfærdigt anklaget for at have voldtaget en fattig sort pige. Det viser sig nu, at anklageren har tilbageholdt de beviser, der beviste spillernes uskyld, fordi han mente, at en "politisk korrekt" domfældelse ville hjælpe hans karriere.

"Jeg ville langt hellere have min sag håndteret af en privat domstol ved Duke University end ved en offentlige domstol."

I sagen med Duke University var der en stor vrede rettet mod spillerne, da man stadig troede, at de var skyldige. Kunne man ikke forestille sig, at befolkningen havde sagt til en privat domstol: "Glem alt om beviser og idøm spillerne en hård straf, ellers boykotter vi jeres domstol"?
"Jo, det tror jeg ville være en optimal løsning, som kunne finde sted."

Kunden har altid ret
Sagde du lige optimal?
"Det kan godt være, at alle de mennesker ville beslutte sig for at boykotte Duke University, men det ville være deres beslutning og deres valg. Der er ingen, der bliver tvunget til noget."

Spillerne bliver da tvunget til at acceptere en uretfærdig straf.
"Det er muligt, at et universitet ville behandle nogen studerende uretfærdigt, men i sidste ende er de nødt til at tage højde for alle deres kunder, der ikke blot inkluderer de anklagede spillere, men også alle nuværende og potentielle fremtidige studerende. Og hvis folk begyndte at lægge mærke til, at visse universiter straffede uskyldige, blot fordi nogle mennesker krævede det, så ville disse universiteter få meget svært ved at tiltrække kunder."

"Jeg siger ikke, at med markedskræfterne vil der ikke være nogen problemer, og alt vil være fryd og gammen. Men jeg siger, at private aktører er nødt til i hvert fald at overveje, hvad der er til fordel for deres nuværende og potentielle kunder, hvis de vil fortsætte med at drive en forretning."

Kilde: