Konkursryttere slipper for gabestok, men det er ikke nok!

Der er ingen grund til at juble over Morten Bødskovs forslag: Konkursryttere skal ikke have karantæne - de skal fradømmes retten til at drive virks...

Jens Krag,

30/01/2013

Der er ingen grund til at juble over Morten Bødskovs forslag: Konkursryttere skal ikke have karantæne - de skal fradømmes retten til at drive virksomhed for good. Eller alternativt indtil en til formålet oprettet udvalg på et sagligt gtundlag beslutter, at de skal fjernes fra den sorte liste og have en chance til.

Ved samme lejlighed bør det ses nærmere på de mest griske "konkursryttere" - dem som agerer uden opsyn af betydning og uden på noget tidspunkt at løbe en risiko - nemlig det snævre broderskab af advokater som sætter sig tungt på alle væsentlige (= værdifulde) konkursboer.

beslutter