Kongernes Nordsjælland skal bygges på frihed og frivillighed

Kongernes Nordsjælland handler om at styrke Nordsjælland som destination

Klaus Markussen,

04/01/2011

Kongernes Nordsjælland handler om at styrke Nordsjælland som destination. Det er uhyre interessant. Både i relation til at styrke vores eksisterende turisterhverv og i relation til yderligere arbejdspladser i turisterhvervet.

Men lige så vigtigt det er at styrke Nordsjælland som destination, lige så vigtigt mener jeg at det er, at planerne for Kongernes Nordsjælland ikke træder den private ejendomsret under fode.

Frihed og frivillighed er de stærkeste byggesten. Det gælder også når vi planlægger en kommende nationalpark i Nordsjælland. Jeg forstår godt, at der er lodsejere som lige nu er bekymret for hvad det vil betyde når der tegnes streger på et landkort og når embedsmænd og politikere begynder at udrulle planer for hvad der skal ske på anden mands jord. Derfor mener jeg, at det er vigtigt at det i første omgang bliver statens egen jord man starter med når nationalparken Kongerne Nordsjælland skal konkretiseres. Private lodsejere skal frivilligt – over tid - kunne vælge at tilslutte sig nationalparken. Frivillighed og frihed skal være byggestenene. Ikke usikkerhed, uvished og utryghed.

Kilde: