Kongens Foged kan tømme alle konti, men ikke Budgetkontoen

Har du og din ægtefælle en fælles budgetkonto, kan den ene spærre vejen for pantefogeden

Ikke angivet Ikke angivet,

16/02/2010

Har du og din ægtefælle en fælles budgetkonto, kan den ene spærre vejen for pantefogeden.

Det gjaldt også et ægtepar, som nu har fået en dommers ord for, at der er grænser for fogedens manøvremuligheder netop med budgetkontoen