Kommunismens 10 største fejltagelser

Den europæiske ungdom har ingen erindring om kommunismens fejltagelser, og da +10% af danske vælgere tilsyneladende hælder til enhedslisten, er d...

Ikke angivet Ikke angivet,

17. september 2012

Den europæiske ungdom har ingen erindring om kommunismens fejltagelser, og da +10% af danske vælgere tilsyneladende hælder til enhedslisten, er det relevant at genopfriske indholdet af disse. 

Kommunisme er tilsyneladende et lykkeligt utopia, hvor alle har lige megen velstand og alt er godt, MEN

1. I et kommunistisk samfund vil det første offer være demokratiet, idet kommunisme ikke kan fungere, hvis et knebent flertal pludselig måtte vælge at forlade kommunismen. Hardcore-kommunister vil måske indvende at de går ind for demokrati, men 100 års erfaring viser, at demokratiet er det første offer i et kommunistisk samfund.

2. I et kommunistisk samfund opereres kun med de nederste elementer fra Maslows behovspyramide, idet selvrealisering reduceres til altruisme/foræringer til samfundet, idet ingen kan få mere end andre ved at gøre en indsats. Dermed vil samtlige varer i evt. butikker med tiden se mere og mere grå og ensartede ud.

3. Ytringsfrihed rammes hårdt af kommunismen. Da kommunismen ikke har råd til demokrati eller andre samfundsomstyrtende handlinger, vil kommunismen med tiden slå hårdere og hårdere ned på dissidenter og anderledes tænkende. Typisk har kommunismen anvendt arbejdslejre eller dødsstraf eller fængsel på ubestemt tid.

4. Ejendomsretten forsvinder (husk lige tandbørsten) ikke, men overgår til staten. Al menneskelig erfaring viser at magt korrumperer og uindskrænket magt korrumperer totalt. Der vil således opstå en ny elite beståede af partibosser, der uhæmmet nyder de få tilbageværende luksusting. De 10% af danmarks befolkning, der i dag ville stemme på Enhedslisten bliver ikke blandt disse megapampere, idet et ikke-demokratisk land kan styres med meget få i den priviligerede klasse.

5. Retssamfundet holder op med at fungere. Dommere må nødvendigvis smide al tidligere retspraksis ud i et kommunistisk samfund, idet præcedens jo byggede på ejendomsret og øvrige frihedsrettigheder. Den nye kommunistiske retspraksis vil favorisere staten i hidtil uset omfang, idet det manglende demokrati og dermed den manglende 3-deling af magten, gør at dommerne kun har en magt at forholde sig til. (og gør klogt i at huske det)

6. Økonomien går langsomt i stå. Du arbejder nu efterhånden kun under trussel om fængsel eller arbejdslejr, idet manden uden arbejde jo tjener lige så godt som dig.

7. Stikkersamfundet når usete dimensioner. Da det kommunistiske samfund kræver total underkastelse vil der forholdsvis hurtigt udvikle sig et sikkersamfund, hvor alle angiver alle for selv de mindste forseelser. Tilliden til naboen forsvinder og kun den nærmeste familie taler fortsat åbent og ærligt med hinanden.

8. Grænserne lukkes. Det er en naturlig konsekvens af den manglende mulighed for selvrealisering og ytringsfrihed at folk gerne vil væk, altså lukkes grænserne og kun særligt lydige partifolk får lov at rejse ud.

9. Censur bliver et omfattende erhverv. Da ingen må udtale sig negativt om kommunismen bliver der masser af jobs til censur-folket ifht aviser bøger internettet med videre.

10. Livsglæden forsvinder. I et kommunistisk samfund, hvor ytringsfriheden, demokratiet og selvrealisering fornægtes, spreder modløshedes basille sig lynhurtigt til hele befolkningen.