Kommunernes budgetter skrider i sneen - de evner ikke at prioritere, lyder kritikken fra CEPOS

Af Camilla Paaske Hjort, 180Grader

Camilla Paaske Hjort,

05/01/2011

Af Camilla Paaske Hjort, 180Grader.dk

Danmark er et rigt land med et køligt klima. Alligevel måtte man som dansker i de hårde vintre i 2009 og 2010 leve med, at mange veje ikke blev ryddet eller saltet tilstrækkeligt til, at man kunne færdes sikkert på dem. Særligt i november og december 2010 levede flere kommuner landet over ikke op til deres ansvar for at rydde sne, med store daglige forsinkelser af både den offentlige og den private transport til følge.

Men det er for nemt for kommunerne at skyde skylden på vejrguderne. Det er kommunerne selv, der ikke planlægger ordentligt, og som tænker i kasser i stedet for at løse deres opgaver. Det mener i hvert fald Mads Lundby Hansen, cheføkonom i den borgerlig-liberale tænketank Cepos.

"En række kommuner har ikke sat ressourcer af til snerydningen. Kommunerne lever fra hånden til munden. De er ikke gode til at prioritere deres udgifter," siger Mads Lundby Hansen, der ikke giver meget for kommunernes undskyldning om, at de mangler penge:

"Det hører til det at drive kommune, at man rydder sne. Det skal en kommune simpelthen sørge for, at der er midler til. Men det har vist sig at være en god forretning for kommunalbestyrelsesmedlemmer at lade kommunernes budgetter skride, og derfor gør de det. De har ikke nogen tilskyndelse til at holde sig indenfor budgettet, fordi de får lov til at beholde pengene året efter, når årsbudgettet er blevet overskredet. Og ikke nok med det: Budgetterne får også lov til at vokse. Under VKO har der været et generelt skred i de offentlige budgetter med 74 milliarder kroner, og en stor del af ansvaret for det budgetskred skal findes ude i kommunerne," siger Mads Lundby Hansen til 180Grader.

Fra Bent Greve, professor ved Roskilde Universitetscenters Institut for Samfund og Globalisering, hvor han blandt andet forsker i velfærdsstaten, lyder det, at kommunerne ”ofte godt kan løse deres opgaver bedre.”

”Men det er svært at svare generelt på, om kommunerne løser deres opgaver godt nok, og derfor må man hele tiden lave cost benefit-analyser og benchmarking for at vurdere, om der er rum for forbedringer”, tilføjer Bent Greve.

Han er enig med Mads Lundby Hansen i, at der er et problem med kommunernes incitament til at budgettere korrekt – eller i hvert fald at der har været det.  

”Historisk kan han godt have ret i, at der har været en tendens til at give kommunerne lang snor. Men med sidste sommers kommuneaftale er der strammet gevaldigt op for det. Nogle af budgetoverskridelserne har også skyldtes ting, som kommunerne ikke er herre over, for eksempel, at ledigheden er steget,” siger Bent Greve.

Men hvad er årsagen til, at kommunerne ikke har sat penge til side til noget så basalt som snerydning?

”I årene op til 2009-2010 har vintrene været betydeligt mildere, og der har dengang ikke været noget stort behov ude i kommunerne for at have mange penge stående på budgettet for snerydning. Derfor har de ikke i tilstrækkelig grad kalkuleret med den udgift de sidste par år.”

Mads Lundby Hansen lader sig dog ikke imponere: ”Som kommune må man sætte penge til side til både forudsete og uforudsete udgifter, præcis som det er nødvendigt i en privat husholdning.”

Anders Christiansen, konsulent i Kommunernes Landsforening, Kontoret for Miljø og Teknik, har ingen kommentarer til Mads Lundby Hansens vurdering af kommunernes evner for budgettering: ”Det må stå helt for hans egen regning,” siger Anders Christiansen.

Han bekræfter dog, at mange kommuner ikke har ryddet sne i tilstrækkelig grad i november og december 2010. "Kommunerne har manglet ressourcer. De er generelt pressede på økonomien. De rammevilkår, der er forhandlet på plads, gør, at kommunerne mangler penge over hele linjen," siger Anders Christiansen.

Blandt de kommuner, hvor den manglende snerydning har skabt store transportproblemer, er Københavns Kommune, men især i nogle af provinskommunerne gjorde sneen i dele af december det så godt som umuligt at færdes udendørs i almindelige køretøjer.

Denne artikel er kommet i stand takket være penge fra 180Graders superbrugere, der har tegnet et abonnement til 39 kr. om måneden. Du kan blive superbruger ved at klikke her.

Kilde: