Kommunekemi under afvikling,hvad så?

          Sindene er i kog i Nyborg

Regner Reinhardt Møller,

03/12/2010

          Sindene er i kog i Nyborg.Den dødsens farlige gift,som Australien ikke selv kan destruere er klar til at blive sendt til Kommunekemi i Nyborg.De kan DET der.Når sådan noget sker,så samles alle  gode kræfter om at forhindre det.Vi har set det ved placering af vindmøller,placering af mobilmaster,motorveje o.s.v.En komite dannes.De "eksperter",der er enige findes frem,lokale og landspolitikere mobiliseres.Underskrifter indsamles.

          I denne sag ligger der også en klar politisk interesse fra opositionens side i den  efterhånden velkendte nedslidningstaktik overfor Regeringen.Ministrene m.fl. må jages hele året.Årsagerne kan ikke være for små.Kun hvis man "ved et uheld rammer ved siden af" falder man af,som f.eks. da man satte Søren Pind i gabestokken sammen med et "korruptions" købekort til et firma,men uha! opdagede,at sådan et havde Helle Thorning Schmidt også.Sagen faldt ligeså hurtigt som en opdrættet fasan under efterårsjagterne.

          Sagens realiteter: I nyborg ligger et firma:.Det blev oprettet af de danske kommuner i1971 som A/S Kommunekemi for at samle destruktionen af farlige gifte efter de store giftskandaler bl.a. Grindstedsværkets deponering i Kærgaard Plantage m.fl.De er virkkelige eksperter.Det vidste man i Australien,hvor man havde et stort lager af farlige gifte,som de ikke selv kunne håndtere.Man indledte forhandlinger med Kommunekemi.Udfærdigede en  detaljeret kontrakt ,kontaktede miljømyndighederne,der efter en minutiøs gennemgang godkendte kontrakten.Normal procedure.Forberedelserne gik igang.

          Sagen endte ,som vi ved,at miljøministeren ikke kunne klare den politiske pynt,og måtte udsætte sagen,ikke forbyde den!!!Det undrede mig.Hele Folketinget var imod,selv Kristdemokraterne,der i starten luftede sit 90`tyvende mandat,men blev løbet ned bag fra,af selv dele af Venstres  -også i denne sag-indtil atomer splittede gruppe..Nu forstår jeg det bedre.

          Jan Krag Jacobsen,adjungeret professor performance design,Roskilde Universitet,fastslår i Politiken,fredag,at Kommunekemi i 2009 blev solgt af Kommunernes Landsforretning til den svenske kapitalfond EQT,Infrastructure,for 260 millioner kroner."Med salget sikrer vi Kommunekemi som en førende globalt orienteret virksomhed med fokus på kvalitet,sikkerhed og bæredygtighed" sagde formanden for Kommunernes Landsforening,Erik Fabrin.

          Vi taler om en kapitalfondsvirksomhed,der er købt til at virke global,og som kapitalfondsvirksom-hed kun skal kunne tjene sig ind ,indtil den kan sælges eller nedlægges.Den har som privat virksomhed  med alle nationale godkendelser i hånden fået stoppet en kontrakt på 50 millioner kroner.En annullering af en sådan ,af politiske grunde, er ikke lovligt brud .Man hænger på de 50 millioner,hvad enten man vil eller ej.Hvis fonden finder det nødvendigt kan de nedlægge,beskære,sælge til et andet formål,hvis de synes det.

          Og medens alt dette sker,sejler de danske transportskibe trofast danske giftige materialer til de fattige lande i Afrika  og andre steder,hvor det deponeres.Denne sag illustrerer tydeligt det danske politiske klima for øjeblikket.Intet er for tåbeligt.Intet er så beskidt,at det ikke kan bruges som et politisk moment.At tale om en særlov i en sag om en skibsladning,kan man ganske enkelt ikke være bekendt.

Kilde: