Kommune undrer sig: Er så mange af kulturberiger-kvinderne virkelig for syge til at arbejde?

Odense kommune begynder en helbredskontrol af kulturberigerkvinder på kontanthjælp

Ikke angivet Ikke angivet,

15/04/2016

Odense kommune begynder en helbredskontrol af kulturberigerkvinder på kontanthjælp. Kvinder med ikke-vestlig oprindelse udgør 25% af kontanthjælpsmodtagere over 30 år der vurderes til at være ikke-jobparate. Samme gruppe kvinder udgør kun 6% af den samlede befolkning i kommunen.