Kommentator: Lønborg er ikke spidskandidat for Konservative i København om fire år

De Konservatives sundheds- og omsorgsborgmester i København, Mogens Lønborg, mistede sin borgmesterpost i konstitueringen på rådhuset natten til on...

Ole Birk Olesen,

19/11/2009

De Konservatives sundheds- og omsorgsborgmester i København, Mogens Lønborg, mistede sin borgmesterpost i konstitueringen på rådhuset natten til onsdag, men han vil miste mere end det frem mod næste kommunalvalg om fire år. Det vurderer den politiske kommentator og kender af københavnsk lokalpolitik Jarl Cordua overfor 180Grader.dk. Nye kræfter står nemlig nu klar til at overtage lederstafetten for Det Konservative Folkeparti i København.

"Klart nej," lyder Jarl Corduas svar på spørgsmålet, om Mogens Lønborg er de Konservatives spidskandidat ved næste kommunalvalg.

Hvordan kan du sige det så sikkert?
"Fordi Lønborg i forvejen har en meget stærk opposition internt hos de københavnske konservative. Man har accepteret Lønborg af den ene grund, at der ikke var andre, men nu har man fået valgt Rasmus Jarlov og Jakob Næsager, der er to yngre folk, som nu får et par år til at bevise, at de kan skabe en borgerlig profil for deres parti i København. Der knytter sig nok især en del forventninger til Rasmus Jarlov, som kan et eller andet med at brænde igennem i medierne - på nogen stræk kunne han minde om en Søren Pind i dennes yngre dage: Der er slag i bolledejen og klare holdninger, og det kunne være med til at give de Konservative en mere klar profil. Jarlov fik med 2.100 stemmer et rigtigt flot valg - partiets vælgere har udpeget ham til en coming man i Det Konservative Folkeparti i København."

Jarl Cordua lægger også vægt på, at konstitueringen på rådhuset godt nok betød, at de Konservative mistede borgmesterposten, men til gengæld giver det mulighed for, at partiets nyvalgte medlemmer af Borgerrepræsentationen kan få gode positioner at markere sig fra i de kommende fire år.

"De har fået mange gode 'ben' i form af udvalgs- og bestyrelsesposter, som kan deles af de fire i Borgerrepræsentationen, og som gør, at flere af dem faktisk godt kan få deres tilværelse til at hænge sammen økonomisk som fuldtidspolitikere. Det giver dem en mulighed for at bruge meget tid på at profilere sig selv og de Konservative i København," siger Jarl Cordua til 180Grader.dk.

Kilde: