Kommentarer til "Fair Løsning"

Her er mine kommentarer til S-SF's nyeste reklamefremstød, set på fairløsning

Peter Bjørn,

23/05/2010

Her er mine kommentarer til S-SF's nyeste reklamefremstød, set på fairløsning.dk:

"Helt konkret lægger vi op til en fælles løsning med følgende mål:

snip

Den endelige udformning er naturligvis til fri forhandling mellem parterne."

Nudge nudge, know what I mean? Know what I mean?

"Flere jobs her og nu"
snip
Vi vil fremrykke offentlige investeringer for 5 mia. kr. i 2010 og 10 mia. i 2011. Det vil kun i mindre grad belaste det offentlige underskud, vi ser lige nu. Det samlede budget vil nemlig blive forbedret, når flere kommer i job."

Kun hvis 1 krone netto'investeret' i offentlig eller off. finansieret aktivitet kan give mere end 1 krone ind i skatter. Kan det det? Udfra en Lafferkurve-analog betragtning er det noget nær fri fantasi, da vi er så højt oppei beskatningsniveauet at hver ekstra (forsøgt) opkrævet skattekrone giver kraftige disincitamenter til at udføre arbejde "hvidt".

"Uddannelse er den vigtigste forudsætning for, at Danmark igen bliver et rigt land med ordentlig velfærd."

"Igen bliver..." - det er vi altså ikke under VKO? Sandt, regeringen med forkert politisk farve har ingen patentrettigheder på 'velfærd'. Forstået.

snip

Regnestykket går kun op, hvis de unge kommer ud og arbejde tidligere. Derfor vil vi også gøre det mere attraktivt for unge at blive hurtigere færdige med deres uddannelse."

For et par år siden synes jeg at huske at S-SF klandrede VKO regeringens planer om for at ville kværne de unge igennem maskineriet for hurtigt, og man som ung skulle tage sin tid til at gøre uddannelsen færdig. Og nu gør de selv det samme.

"Hvad skal Danmark Leve af? Vi kan med en målrettet kombination af investeringer, offentlig indkøbspolitik og en intelligent grøn afgiftspolitik gøre Danmark til et af vinderlandene, når det gælder om at skabe fremtidens eksportarbejdspladser."

Jep - eksport af de velddannelde og talentfulde, fordi i intet har nævnt om at reducere skatteplydndringen, og forventer at arbejdskraften velvilligt vil slave videre for jer og finansiere jeres fortsatte køb af stemmer med gulerødder på meget lange stænger ala Folkepensionen. Som forventet.


"Ny Velfærd. Hvis danskerne skal bakke op om velfærden, forudsætter det, at de har en stærk tro på, at deres skattekroner bliver brugt bedst muligt. Socialdemokratiet og SF har fire principper for fremtidens velfærdssamfund:"

Understregning under "tro".

Bemærk at principperne intet nævner om lavere skatter, eller i det hele taget et retfærdigt skatteniveau eller offentlig økonomisk ansvarlighed. Ikke så meget som et ord. Som forventet.

"S og SF vil blandt andet:
    •    Styrke kommunernes økonomi med 12 mia. kr.
    •    Lave flerårige økonomiaftaler, der skaber klarhed om kommunernes økonomi
    •    Opsætte ambitiøse kommunale rationaliseringskrav, hvis gevinster kommunerne selv kan beholde til at skabe bedre velfærd
    •    Give kommunerne større frihed til at give borgerne mulighed for tilkøbsydelser
    •    Gennemføre en socialreform, der skal dæmpe kommunernes sociale udgifter
    •    Skabe verdens bedste offentlige sundhedsvæsen ved at investere i sygehuse og forebyggelse
    •    Styrke den kollektive trafik"

S-SF snakker så meget, så meget om at styrke og reformere. Men kan de gøre det på andre måder end hvad der staves "SEND FLERE PENGE?" Ikke meget tyder på det.

"Fair Forandring".

Ingen forandring fra deres hiditidige tankesæt og politik - ingen tegn på forståelse af hvad der kræves for at holde hus og holde kreditorerne fra døren. Ingen tegn på respekt for arbejdskraften der tjener til omfordelingen.

Ikke fair imod dem der tjener til VelfærdsDanmark, dvs. det arbejdende folk.

Kort sagt, nul og niks. Nothing to see here, move along.

Kilde: