Kollektive madordninger som symptom

Ove K

Einer T. Ludvigsen,

14/01/2010

Ove K. Petersen, der er professor i statskundskab på Copenhagen Business School, mener, at madordningerne er en del af en udvikling i velfærdsstaten, hvor politikerne ikke bare vil overlade det til borgerne selv at spise sundt, holde op med at ryge eller tage en uddannelse. Den store terapeutvelfærdstat har en tendens til at suge livet ud af det frie organisatoriske samfund, men hvis ikke vi får lov til at finde ud af det lokalt, så ender det med, at folk faktisk ikke kan finde ud af selv at styre deres liv,« mener historiker Henrik Jensen.