København nærmer sig sprogtest af alle børn

Både indvandrerbørn og etnisk danske elever skal i fremtiden sprogtestes, før de begynder i skolen

Slettet Bruger,

15/10/2009

Både indvandrerbørn og etnisk danske elever skal i fremtiden sprogtestes, før de begynder i skolen. Og sprogligt svage elever vil kunne blive henvist til "stærke" skoler.

Københavns Kommune lægge op til at sprogteste alle børn, uanset etnicitet, inden de skal starte skole, skriver politiken.dk. Og kommunen vil have ret til at foretage en henvisning til skoler med mange ressourcestærke elever, hvis man skønner at et sprogligt svag barn vil kunne drage fordel af det. Det fremgår af et notat som børne- og ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard i går sendte til medlemmer af børne- og ungeudvalget samt borgmesterkollegaer.

"Det er et forslag til at opnå en bedre social integration. Vi vil teste alle, ikke kun de tosprogede. Og vi vil have mulighed for at flytte de svageste elever til et bedre skolemiljø," siger Kjeldgaard til politiken.dk.

Foreløbigt melder de radikale sig klar med støtte til sprogtesten af alle elever. Partiet er også klar til at henvise svage tosprogede elever til andre skoler.

"Vi har endnu ikke taget stilling til, om sprogligt svage, etnisk danske børn skal kunne henvises til en anden skole. Men vi er ikke afvisende over for det som forsøg," siger borgerrepræsentant Kasper Johansen.

Folkeskoleloven rummer i dag mulighed for at flytte tosprogede elever, men ikke etnisk danske børn. Undervisningsminister Bertel Haarder erklærer sig dog umiddelbart positivt indstillet over for forsøget.

"En kommune, der vil gøre noget ved integrationsproblemer i skolen, skal man ikke holde tilbage. Det kan formentlig klares ved at tillade et forsøg, men ellers vil jeg tage det op med partierne bag skoleforliget," siger Haarder til politiken.dk.

Den endelige beslutning om sprogtesten vil først blive taget efter kommunalvalget.

[email protected]

Kilde: