Klimaskat gav luftforurening

En ny bilbeskatning, der gavner klimaet, har givet flere dieselbiler, som forurener luften med kvælstofdioxid

Mie Harder,

26/05/2010

En ny bilbeskatning, der gavner klimaet, har givet flere dieselbiler, som forurener luften med kvælstofdioxid. Forureningen er så betydelig, at miljøministeren vil søge EU om få udsat miljøkravene.