Klimakommissionen manipulerer om både VE og kernekraft

Afsløring: Klimakommissionen manipulerede groft! Klimakommissionens længe ventede rapport om Danmarks energi-fremtid kom den 28

Holger Skjerning,

24/10/2010

Afsløring: Klimakommissionen manipulerede groft!

Klimakommissionens længe ventede rapport om Danmarks energi-fremtid kom den 28. september, men den blev kun kommenteret ret overfladisk af aviser og politikere.

Vi er mange, der undrer os over, hvordan kommissionen er kommet frem til helt andre resultater end lande som Finland, Sverige, England, USA, m.fl.

Nu har vi fundet forklaringen! Rapportens forfattere begår nemlig to fejl, der er så grove, at rapportens vigtigste anbefalinger må ændres!

1.  Kommissionen gætter (side 81) på, at der vil blive lagt meget høje CO2-afgifter på kul, olie og gas, nemlig 1150 kr/ton CO2 i fremtiden. Det betyder, at forbrugerne skal betale ca. 50 milliarder kroner om året i afgifter!

Men derefter sammenligner kommissionen prisen for vedvarende energi med prisen for de nævnte brændsler, - og medregner den høje afgift på brændsler! - Derfor ser det ud, som om det kan ”betale sig” at mangedoble bidraget fra den vedvarende energi, selv om den i virkeligheden er 50 milliarder kr dyrere om året end de fossile brændsler. – En økonom ville vist kalde det svindel?

2.  Den anden – lige så grove fejl - ser man i bilaget om ”kernekraft og vindkraft”.

De første ca. 10 sider (af 22) er en perfekt gennemgang af kernekraften og dens betydning i 32 lande, hvor i alt 440 reaktorer leverer 15% af verdens elforbrug. Prisen for strømmen angives at ligge mellem 16 og 26 øre/kWh i de lande, vi normalt sammenligner os med. De samme tal kendes fra Sverige og Finland.

Men derefter giver rapportens forfatter en ”politisk vurdering” af tallene, og der gættes på, at prisen nok bliver den dobbelte, hvis Danmark vælger at bygge kernekraftværker! – Altså en elpris på 35-50 øre/kWh.

Omvendt vurderes prisen for strøm fra vindmøller til at være den halve af den, vi kender fra de nyeste danske havvindmøller, hvor prisen ligger mellem 70 og 105 øre/kWh (i snit ca. 85 øre/kWh). Heri er ikke indregnet den nødvendige backup til vindmøllerne.

Rapporten sammenligner så den ”halve” vindmøllepris (35 - 50 øre/kWh) med den dobbelte pris for kernekraft (også 35 - 50 øre/kWh). Og da de to tal nu – som ved et trylleslag! - er gjort lige store, konkluderer kommissionen, at vindkraft er lige så billig som kernekraft!

Hvorefter den anbefaler, at vi 6-8-dobler vindkraften i Danmark!

Det er ekstra mærkeligt, når man ved, at mange lande nu vælger at bygge kernekraftværker, fordi de producerer CO2-fri energi til ca. en fjerdedel af prisen for vindkraft!

Merprisen (i forhold til nu) for den foreslåede 6-8-dobling af dansk vindkraft vil være ca. 35 milliarder kroner om året i nutidskroner.

Hvis kommissionen havde valgt at foreslå bygning af 3-4 mellemstore kernekraftværker i lighed med dem, vi kender fra Sverige og Finland, kunne de levere 50-70% af strømmen, helt uden brug af kul. Og benytter vi kommissionens regnemetode, ville vi spare ca. 50 milliarder kroner om året, sammenlignet med prisen for kul, olie og gas.

En helt simpel vurdering af besparelsen i forhold til vindkraft fremkommer ved at gange besparelsen (ca. 60 øre/kWh) med kommissionens forventede elforbrug i 2050 (60-80 TWh/år). Det giver en besparelse på ca. 42 milliarder kroner om året.

Rapportens vigtigste anbefaling: ”Byg masser af vindmøller!” er derfor ubegrundet og vil belaste samfundsøkonomien voldsomt.

Kilde: