Klimakirken

Klimakirken:"Vores klima bliver varmere, det er vores skyld og Al Gore er vores profet

Asger Jon,

29/04/2010

Klimakirken:

"Vores klima bliver varmere, det er vores skyld og Al Gore er vores profet."

Sådan indledes klimakirkens hellige dogme, og i vi ser nu vor tids store religion rejse sig. Klimakirken kræver, at alle mennesker, virksomhedsledere som politiske ledere, rige mennesker som fattige, sværger evigt troskab til klimakirkens hellige dogme, men som alle andre religioner findes der til klimakirken kættere. Jeg er en af dem.

Men nuvel, lad os undersøge argumentet som klimakirken baserer sin dogme på. Du hører aldrig nogen klima-gejstlige fremføre dette argument, og med den moderne censur, politisk korrekthed, er dette fremsættelse af argumenter også unødvendigt:


P1: Det vil have X negative effekter på Jorden, hvis Jordens klima ændres i retning af en opvarmning.

P2: Jordens klima er på nuværende tidspunkt ved at blive varmere

P3: Overvejende P1 og P2 må det konkluderes, at de X negative effekter (se P1) allerede ses, når de sættes i forhold til den opvarmning, som allerede er sket

P4: Den observerede opvarmning skyldes menneskelige udslip af kuldioxid i så høj grad, mennesker i høj grad kan indvirke på denne opvarmning.

P5: Med en omkostning Y vil mennesker være i stand til at reducere udslippet af kuldioxid.

P6: Ved at reducere udslippet af kuldioxid vil mennesker være i stand til at hæmme de negative effekter X (se P1) med et vist forhold mellem Y (se P6) og X. Lad dette forhold være Z (jo højere Z er, jo større hæmning af X for den samme Y, og omvendt).

P7: Z (se P6) er højere for global opvarmning end for alle andre negative effekter på Jorden i dag.

Konklusion: Hvis ikke mennesker med det samme begynder at reducere udslippene af kuldioxid, så vil X (Se P1) være for høje at bære.

Amen.

Vi har nu gennemgået klimakirkens hellige dogme. Lad kætteriet begynde!


Skriv venligst en kommentar med, hvad du mener om ovenstående argument. Hvis du er enig i ovenstående argument, så giv denne artikel en negativ stemme. Hvis du er uenig i klimakirkens propaganda, så giv denne artikel en positiv stemme!

Kilde: