Klimaet vinder over alt

I hine tider, hvor mænd var mænd, og latin var sproget, man talte, lystrede alle Publii Vergilii Mari ord ”Omnia vincit amor; et nos cedamus amori”...

Morten Messerschmidt,

09/04/2010

I hine tider, hvor mænd var mænd, og latin var sproget, man talte, lystrede alle Publii Vergilii Mari ord ”Omnia vincit amor; et nos cedamus amori” – kærligheden overvinder alt og vi bøjer os for denne. Den tid er forbi. Men en hurtig omskrivning kan sætte ordene ind i en nutidig kontekst. I dag er det ikke kærligheden, vi bøjer os for – men klimaet. Intet hensyn er for stort, for voldsomt, for dyrt eller for vist til at vinde over klimahensynet. Om det gælder den private ejendomsret, borgernes skattebetaling (måske to sider af samme sag), naturens pragt eller almen menneskelige hensyn, ekstingverer klimaet alt. I den seneste sag fra Thy, hvor regeringen nu – på trods af talrige lokale og nationale protester – har fremsat forslag om testcenter for kæmpe-vindmøller, ses det, hvordan hverken hensynet til naturen eller de omkringboende tilsyneladende har nogen betydning.

Det lyder, at man for klimaets skyld (!) må have dette testcenter og derfor må fjerne 800 hektar skov. Tænk, jeg troede, at det var for naturens – og klimaets – skyld, at vi plantede stadig mere skov. Men hvor tog jeg fejl. Og hvor må de talrige organisationer, der har samme formål – endda med H.K.H Kronprinsen som protektor – dog føle sig dumme, nu hvor vi alle er blevet belært om, at det skam gavner klimaet at fjerne skov. Det er godt for naturen at fjerne skov – og erstatte dem af vindmøller, der rager 250 meter op i luften. Man skulle tro, at de fleste ville komme frem til det modsatte. Men ikke klimaideologerne. Husk på – klimaet overvinder alt.

I Danmark betaler forbrugerne ifølge Energistyrelsen i omegnen af 4 mia. kroner mere for energien end vi burde (DI-rapport fra august 2009). Via det sindrige PSO-system opkræves disse enorme summer, således at vindmølleindustrien vedvarende kan subsidieres og holdes kørende. Nuvel, noget må jo være gået rigtigt, henset til Ditlev Engels sikkert velfortjente 16 mio. om året. Bevares, jeg har intet imod, at gode direktører får gode lønninger. Men skulle vi ikke nøjes med at lade varernes pris afgøre produktets værdi? Er det virkelig nødvendigt at give ikke bare de danske virksomheder en højere elpris og dermed ringere konkurrenceevne – men også lade forbrugerne betale dobbeltpris? Jeg troede i øvrigt, at det var en rød mærkesag, at små indkomster skulle have skattelettelser. Hvordan hænger det sammen med, at man vil hæve energiafgifterne, som vender den tunge ende nedad? Svaret er igen: klimaet. Klimaet vinder over alt. Både fornuft og ideologi. Jeg mindes, hvordan jeg som energiordfører under forhandlingerne i starten af 2008 måtte se mig fuldstændig isoleret i kampen for at holde PSO´en i ro. Hverken skattestop eller de rødes sociale profil var til hinder for, at de mindste husholdninger måtte sluge de største energiregninger. Nej, for klimaet skal der jo også tages hensyn til…

Helt ærligt – hvornår stopper dette hysteri? For det første er der masser af gode alternativer til vindmøller. Hvad med atomkraft, hvor Danmark efterhånden er det eneste land i Europa, der – på grund af gamle beslutninger, baseret på forældet teknologi – holder fast i vores resolutte modstand? Skulle man i det mindste ikke tage debatten igen – med den nukendte teknologi som grundlag? Trods alt er modstanden ikke større, end at vi gerne importerer store mængder kernekraft fra andre lande. Lad bare de andre producere – så nøjes vi med at importere, synes parolen at være. Dobbeltmoral? Nej – bare klimaideologi. For kun ved at holde a-kraftsproduktionen ude kan den tvivlsomme forening af røde røde og borgerlige røde blive ved med at ekspropriere privates ejendom, opkræve ublu energiafgifter, nedrive skønne naturområder og samtidig bilde folk ind, at det er til deres fælles – undskyld: klimaets – bedste. Hvor Herre bevare os!

Kilde: