Klima videnskabsmænd trækker påstand om stigende vandstande tilbage

Undersøgelser i 2009 viste, at vandstanden i havene ved slutningen af århundredet ville stige med op til 82 cm - men rapportens forfattere siger n...

Henrik Gøtke,

27/02/2010

Undersøgelser i 2009 viste, at vandstanden i havene ved slutningen af århundredet ville stige med op til 82 cm - men rapportens forfattere siger nu, at de sande estimater stadig er ukendte.

Videnskabsmænd har været tvunget til at trække en undersøgelse tilbage om anslåede stigninger i havniveau grundet global opvarmning efter at finde fejl, der underminerede resultaterne.

Undersøgelsen publiceret i 2009 i Nature Geoscience, et af top tidsskrifterne på sit feldt, bekræftede konklusionerne fra 2007 rapporten fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Den brugte data fra de seneste 22.000 år til at forudse, at hav niveauerne ved slutningen af århundredet ville stige mellem 7 cm og 82 cm.

På det tidspunkt sagde Mark Siddall fra Earth Sciences Department ved University of Bristol, at undersøgelsen "styrker sikkerheden med hvilken man kan fortolke IPCC resultaterne". IPCC sagde, at hav niveauerne per 2100 sandsynligvis ville stige med mellem 18 og 59 cm, men understregede, at dette var baseret på ufuldstændige informationer om iskappe smeltning, og at den sande stigning kunne være højere.

Mange videnskabsmænd kritiserede IPCC tilgangen som for konservativ, og at adskillige papirer siden har antydet, at havstigningerne kunne tiltage yderligere. Martin Vermeer fra Helsinki University of Technology i Finland og Stefan Rahmstorf fra Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland publicerede i december en undersøgelse, der forudså, at stigningen per 2100 var mellem 75 cm og 1,9 m.

Siddall sagde, at han ikke vidste, om de tilbagetrukne papirers estimat af havstignings niveauet var et overestimat eller et underestimat.

I annonceringen af den formelle tilbagetrækning af papiret fra tidsskriftet sagde Siddall: "Det er noget af det, der sker. Folk laver fejl, og fejl sker i videnskab". Han sagde, at der var to separate tekniske fejl i papiret, der efter publiceringen blev peget på af andre videnskabsmænd.Frem for en korrektion blev en formel tilbagetrækning krævet, da fejlene underminerede undersøgelsens konklusion.

"Tilbagetrækning er en almindelig del af publicerings processen", siger han. "Videnskab er et kompliceret spil, og der er procedurer på plads, der fungerer som regulatorer".

Nature Publishing Group, der udgiver Nature Geoscience, sagde, at dette er det første tilbagetrukne papir fra videnskabs tidsskriftet siden det blev publiceret i 2007.

Papiret med titlen "Constraints on the future sea level rise from past sea level change", brugte data fra fossile koraller og temperatur målinger opnået gennem iskerne målinger, for at rekonstruere hvordan hav niveauer flukturerer med temperaturer, siden den sidste istid toppede, og forudse hvordan den over de næste få årtier, med den tiltagende opvarmning ville stige.

I en erklæring siger papirets forfattere: "Siden publiceringen af vort papir er vi blevet bevidste om to fejl, der påvirker den detaljerede estimering af den fremtidige havniveau stigning. Dette betyder, at vi ikke længere uden yderligere arbejde ud fra denne undersøgelse, kan lave endegyldige konklusioner vedrørende det 21 århundredes hav niveau stigninger".

"En fejl var en fejlberegning; den anden var ikke fuldt at tillade de senste 2.000 års temperatur ændringer. Grundet disse problemer har vi trukket papiret tilbage, og vil nu lægge yderligere behøvet arbejde i for at korrigere disse fejl".

I tilbagetrækningen fra Nature Geoscience, i hvilken Siddall og hans kolleger forklarer deres fejl, takkes Vermeer og Rahmstorf for at "bringe disse problemer til vores opmærksomhed".


Kilde: