Klima forandring og bio diversitet

I deres korstog for at styre udledningen af kuldioxid, sammen med den økonomiske magter, dette indbærer, hævder klima alarmisterne, at global opvar...

_slettet_bruger_2615 Ikke angivet,

20/12/2010

I deres korstog for at styre udledningen af kuldioxid, sammen med den økonomiske magter, dette indbærer, hævder klima alarmisterne, at global opvarmning vil forårsage massiv udryddelse af arter.

Geologiske optegnelser viser dog det modsatte. Stor udryddelser associeres med istider og andre kølende begivenheder. Den nuværende udryddelses rate af vilde dyr er ifølge FN´s eget World Atlas of Biodiversity den laveste i 500 år.

Den måske første art optegnet på US Fish & Wildlife Service listen i forbindelse med virkningerne af global opvarmning er isbjørnen. Den 14 maj 2008 optegnede US Fish & Wildlife bjørnen som en ”truet” art under Endangered Species Act, baseret på den antagelse, at udledning kuldioxid smelter de arktiske levesteder.

Men i beslutningen om hvor vidt arter skal optegnes som ”truede” eller ej følger US Fish & Wildlife en politisk agenda baseret på junk videnskab, og dens Climate Change Strategic Plan er i det store hele baseret på rapporter fra det miskrediterede Intergovernmental Panel on Climate Change.