Klage til DR1 Debat: favoriserer atter den røde part

Det var besynderligt at overvære dagens Debat i DR1, hvor Ulla Tørnæs måtte slås med næb og kløer for ikke at blive løbet over ende af makkerparre...

kongkret Ikke angivet,

31/08/2011

Det var besynderligt at overvære dagens Debat i DR1, hvor Ulla Tørnæs måtte slås med næb og kløer for ikke at blive løbet over ende af makkerparret Eva-Marie Møller og Johanne Schmidt-Nielsen. Det var så bizart, at jeg bare måtte sende en klage til P1Debat

-----------------

Til P1Debat.

Jeg vil gerne klage over dagens Debat, set i TV.

Det stod klart fra starten, at Eva Marie Møller favoriserede Enhedslistens repræsentant. Efter at have hørt utallige P1Debat gennem årene ved man at normen er, at ordstyreren favoriserer den venstreorienterede part ved at give lov til filibuster-lange taler, ad libitum afbrydelser og ved kun at stille nemme spørgsmål. Modsat mødes den borgerlige part af en dobbelt krydsild, hvor både ordstyrer og den venstreorienterede part konstant afbryder, og ordstyreren stiller ikke bare kritiske, men destruktive, spørgsmål. Forskelsbehandlingen skriger til himlen. (Et stjerneeksempel er besøget 16/2 i P1debat af Karen Jespersen).

Det usædvanlige skete idag, at Ulla Tørnæs ikke bare fandt sig i den sædvanlige rollefordeling. Hun insisterede på lige taletid og lod sig ikke intimidere af det samlede modpart par. Med det magtmisbrug borgerlige oftest mødes af, lader de sig oftest løbe over ende i frygt for repressalierne. Tørnæs blev naturligvis mødt af hånlige småkommentarer og irettesættelser fra Eva Marie Møller samt sigende blikke mellem Eva Marie Møller og Enhedslistens repræsentant. Enhedslistens repræsentant blev behandlet yderst venligt, aldrig afbrudt og kun stillet spørgsmål svarende til at bolden lægges foran målet, så hun blot skulle losse den i nettet med lukkede øjne.

Jeg mindes aldrig at have hørt en ordstyrer i P1debat irettesætte en venstreorienteret part, der afbryder, selvom den røde part er notorisk slem til det. Hvis en borgerlig part formaster sig til en enkelt afbrydelse, så falder hammeren til gengæld prompte og hårdt.

Igen præsterede P1 en tendentiøs ordstyring.

Venlig hilsen

Kilde: