Klage til DR og Pressenævnet for krigspropaganda og løgn

Jeg klagede til Pressenævnet og DR: Jeg vil klage over, at DR ukritisk fylder os danskere med krigspropaganda: "Forbryderdomstol: Gaddafi bestilte ...

Ikke angivet Ikke angivet,

07/01/2013

Jeg klagede til Pressenævnet og DR:

Jeg vil klage over, at DR ukritisk fylder os danskere med krigspropaganda:

"Forbryderdomstol: Gaddafi bestilte Viagra så soldater kunne voldtage"
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2011/06/09/074211.htm

"Intel Agencies: ‘No evidence’ of Viagra-fueled Libyan rape campaign"
http://www.rawstory.com/rs/2011/04/30/intel-agencies-no-evidence-of-viagra-fueled-libya

DRs svar:

Tak for kopi af din klage. Det er nok tvivlsomt om Pressenævnet vil behandle en sådan klage, da du ikke selv er omtalt i historien.  I alle fald skal redaktionen først svare på din kritik. Det har jeg i første omgang bedt DR Nyheder gøre.  Er du ikke tilfreds med deres svar, er du velkommen til at kontakte mig igen.

og:

Tak for din henvendelse. Jeg har meget vanskeligt ved at se, hvordan den artikler du henviser til, skulle være et udtryk for krigspropaganda. Sagen er her, at en anklager ved Krigsforbrydertribunalet i Haag har fremlagt en påstand, som han nu vil undersøge. Det er en meget konkret nyhed, som DR beskriver nøgternt. DR har ingen holdning til, hvorvidt krigen i Libyen var rigtig eller forkert. DR har ikke valgt side, derimod forsøger vi at forholde os kritisk til alle parter i konflikten.

Pressenævnets svar

Pressenævnets kontorfuldmægtig, .........., har videregivet Deres henvendelser af 14. juni 2011 kl. 15.32, kl. 16.42 og kl. 17.17, der herved besvares.

Som det fremgår af Pressenævnets kendelser af 14. juni 2011 i sag nr. 11-70/101 og sag nr. 11-70/102, er nævnet underlagt medieansvarslovens regler http://www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Medieansvarsloven.aspx, herunder lovens § 43, stk. 2, nr. 2, hvoraf følgende fremgår:

 

”Stk. 2. Formanden kan afvise

2) Klager fra personer, virksomheder m.v., der er uden retlig interesse i det påklagede forhold.”

 

En klage til Danmarks Radios Lytternes og Seernes Redaktør, ..........., er imidlertid ikke underlagt samme krav til klageberettigelse som en klage til Pressenævnet. Da Deres e-mails vedrørende Danmarks Radios artikel tillige er sendt til .............., foretager nævnet ikke videre på det foreliggende grundlag.

..........................................................................

Konklusion:

Selvom nyheden er krigspropanda og bygger på løgn, blev den ikke fjernet selvom DR og Pressenævnet blev gjort opmærksom.

Pressenævnet afviste klagen, fordi jeg ikke er en del af sagen.

Kilde: