Kim Fournais i Politiken 31/12 - Reformer Velfærdstaten!

Jeg kunne ikke finde et link til min kloge partners indlæg, men kommentaren er fremragende

Lars Seier Christensen,

01/01/2010

Jeg kunne ikke finde et link til min kloge partners indlæg, men kommentaren er fremragende...... Af KIMFOURNAIS ADM. DIREKTØR, SAXO BANK A/S VED INDGANGEN til 2009 kendte vi allerede problemerne. Men i stedet for at gøre noget ved dem lod regeringen problemerne ligge og vente. Dengang ville en nyfødt dansker gennem sit liv modtage flere offentlige ydelser og overførselsindkomster fra det offentlige, end den lille ny kommer til at betale i skat og afgifter. En nyfødt kostede dengang de offentlige finanser 800.000 kroner.Nu er vi ved indgangen til 2010, og forleden blev der lavet en ny undersøgelse fra tænketanken Cepos, der viste, at hver nyfødt dansker ikke længere koster staten 800.000 kroner fra vugge til grav. Nu koster hver nyfødt dansker 900.000 kroner.Problemet er, at staten ikke har råd til at bruge mere end 400.000 kroner per nyfødt, hvis statsbudgettet skal holde.Med andre ord vil hver en nyfødt, der kommer til verden i 2010, gennem sit liv modtage 500.000 kroner mere fra det offentlige, end hvad vi har råd til. Ingen politikere har omtalt det - alt bliver blot ignoreret - for som Anders Samuelsen fra Liberal Alliance så præcist udtrykker det, så lider flertallet af de folkevalgte af galoperende vælgerskræk. De vil hellere tale om populistiske emner, hvor enkelte befolkningsgrupper hænges ud, for at flertallet kan føle sig sikre og glemme de virkelige problemer, vi står midt i som danskere. Frygten ved at tage tyren ved hornene og få diskuteret de reelle problemer og få gjort noget ved dem afskrækker de danske politikere. DET ER tankevækkende, hvordan de kraftigt stigende problemer og udfordringer dette land står over for, blot ignoreres, imens problemerne blot bliver større og større.De eneste debatter, der foregår i medierne, er debatter, som har klart populistiske undertoner, og som taler til det laveste i menneskene. Lad mig give et par eksempler på dette: Burkaer. Her kan alle sidde med deres egen mening, men er det statens ansvar og opgave at bestemme folks påklædning i, hvad antages at være et frit land? Næppe. Sygehusplaceringer. Jeg tror, de fleste mennesker er ligeglade med, om sygehuset ligger 16 km til øst eller til vest. Og er det en beslutning, som vil få langvarige konsekvenser for Danmarks fremtid? Næppe. Bonusser. Skal virksomheder have ledelsesretten, eller skal Folketinget bestemme, hvordan private virksomheder skal belønne deres medarbejdere? Det er for mig ubegribeligt, at man nu, i stedet for at diskutere de reelle problemer i samfundet, skal finde fælles fodslag i de mest fordummende og perfide diskussioner.Tror man virkelig på, at denne krise skyldes nogle få malplacerede bonusordninger? Skal man som dansker tro på, at såfremt man fjerner ledelsesretten og forhindrer dygtige mennesker i at blive retfærdigt belønnet i et land, der i forvejen har verdens højeste skattetryk, så får man bedre banker? Næppe. DET KOMMER til at gå rigtig galt for Danmark, hvis ikke snart de folkevalgte tager sig sammen.Opsvinget under Fogh blev skabt af globalisering og lave renter, men denne gang må vi skabe det selv, hvis vi vil beholde vores velfærdsstat.Velfærd kommer af velstand, og velstand hænger ikke langsigtet sammen med, at det koster 900.000 kroner for hver ny dansker, der bliver født.Velstand og dermed velfærd kommer ikke af at tabe konkurrenceevne og falde lodret ned på noget nær sidstepladsen, hvad angår vækst i OECD. Velstand og dermed velfærd hænger ikke godt sammen med et statsunderskud på 100 milliarder kroner i 2010. VELSTAND OG dermed velfærd kommer ikke af at straffe det, man gerne vil have til at ske, ved at beskatte driftige folk og virksomheder helt sindssygt og samtidig fjerne deres ret til at lede deres egen forretning og belønne deres ansatte, som de ønsker. Velstand og velfærd kommer ikke af at ansætte endnu flere i den offentlige sektor, alt imens private virksomheder må afskedige massivt pga. en global krise, hvor Danmark intet gør for at hjælpe de private virksomheder med at konkurrere.Jeg taler ikke om statslige hjælpepakker eller tvungen uddannelse; jeg taler om, at staten skulle få øjnene op for, at det er det private erhvervsliv, der sikrer velstand og dermed velfærd, og såfremt man fortsat blander sig og konfiskerer produktion og ressourcer, så ender det galt. Virksomhederne er de bedste og de eneste, der kan sikre Danmark velstand og dermed velfærd. Lad dem derfor gøre det, uden at staten skal blande sig. FOGH TOG nogle tilløb, men kom aldrig rigtig i gang. Lars Løkke og Claus Hjort kan godt nå det endnu.Eller rettere sagt, så bliver de simpelthen nødt til at reformere Danmark og den danske velfærdsstat for at få statsbudgettet til at hænge sammen. Vågn nu op! Det er meget snart for sent, og det er for ærgerligt at se, hvordan landet bliver kørt i sænk, alt imens alle blot sidder med hænderne i skødet og glemmer rationaliteten, integriteten og den langsigtede plan. Nu skal Lars Løkkes danske drøm føres fra ord til handling, ellers er den intet værd.Lad nu misundelsen og janteloven ligge i årtiet, vi forlader, og lad os give plads til rationaliteten i det kommende årti. Det er trods alt menneskets fineste egenskab, og den har sikret danskerne nogle unikke muligheder. Lad os udnytte de muligheder til fælles glæde og fordel. Det kommer til at gå rigtig galt for Danmark, hvis ikke snart de folkevalgte tager sig sammen.

Kilde: