Keynes og finanskrisen – en Østrigers synsvinkel

"Det er en alvorlig situation, verdensøkonomien befinder sig i, men den største trussel består i en økonomisk teori, som for længst burde være erkl...

Jacob de Lichtenberg,

11/11/2009

"Det er en alvorlig situation, verdensøkonomien befinder sig i, men den største trussel består i en økonomisk teori, som for længst burde være erklæret død. Arven efter Keynes har henlagt økonomer i et intellektuelt mørke, der umuliggør økonomiske reformer, som kan redde det frie marked fra politikeres gode intentioner. Den østrigsk-økonomiske teori er i mine øjne tidens mest relevante i forhold til at reformere det økonomiske system."