Kbenhavnerne er kronisk syge og fede

Ikke angivet Ikke angivet,

20/01/2011

..En stor del af de kroniske sygdomme har en social slagside i udbredelsen. Diabetes er for eksempel mere end dobbelt så hyppigt blandt de borgere, der har en kort uddannelse sammenlignet med de borgere, der har en lang videregående uddannelse. Det gælder også for KOL og hjertesygdomme...