Katastrofal utilstrækkelighed i kræftrehabilitering

Ifølge oplysninger fra Kræftens Bekæmpelse konstateres der årligt ca

Villy O. Christensen,

22/08/2011

Ifølge oplysninger fra Kræftens Bekæmpelse konstateres der årligt ca. 35.000 nye kræfttilfælde hos danske patienter, og der er ca. 215.000, som lever med kræft.

Derfor kan det forekomme besynderligt, at der på landets eneste kræftrehabiliteringscenter, Dallund Slot (som drives af Kræftens Bekæmpelse) i 2010 kun var 538 deltagere - fordelt med 499 patienter og 39 pårørende.

Der er flere forskellige måder, hvorpå man kan komme til Dallund. Resten af 2011 betaler KB for ophold, mens man kan få tilskud via fonde, sundhedsforsikringer, kommuner og regioner - for sidstnævntes vedkommende er det dog kun Region Nordjylland og Region Hovedstaden, der betaler for et ophold. Slutteligt kan man naturligvis også vælge selv at betale de 10.700 kroner som et 6-dages ophold koster, men det er de færreste der han den økonomiske formåen efter langvarig og traumatiserende sygdom. I 2010 var der da også kun 14 deltagere, som selv havde betalt for opholdet.

Se årsrapporten 2010 fra Dallund her: http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/F8689854-7CB2-4CDD-8847-A8848B42EF99/0/pj002Aarsrapport2010.pdf

Man kan så glæde sig over, at rehabiliteringscentret Dallund slot fra 2012 er kommet på finansloven, men det er desværre samtidig utilstrækkeligt, da det ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på centrets kapacitet, som er en dråbe i havet i forhold til behovet.

Private aktører indenfor rehabilitering har da også flere gange forsøgt at tilbyde kapacitet for at imødekomme det kraftigt stigende behov. Men nu er private aktører jo ikke just velsete i visse grene af behandlingssystemet og den politiske verden, så det har ikke være muligt for dem at komme i dialog med hverken kommuner eller regioner - pudsigt nok er Dallund Slot jo også en slags privat virksomhed!

Eksempelvis kan et dansk genoptrænings- og rehabiliteringscenter i Sydspanien tilbyde et 7-dages ophold til 11.399 kroner, hvor man så også får glæde af et gunstigt klima. Stedet har en potentiel årlig kapacitet på godt 12.000 ophold, som altså ikke udnyttes af ideologiske årsager.

Hvorfor er det ideologi der er hindringen? Tjoh, godt nok er opholdet i Sydspanien 699 kroner dyrere end på Dallund, men det er altså også for en dag mere. Men ifølge årsrapporten fra Dallund kostede det i 2010 i alt 12.634.531 at drive Dallund Slot, som godt nok også dækker andre omkostninger, men den reelle pris for ophold er altså langt højere.

Personligt har jeg kendskab til rigtig mange kræftpatienter, der ikke kommer på relevant rehabilitering efter potentiel livstruende sygdom. Eks. den da kun 17 årige Monica, som i 2007 fik "dødsdommen kronisk myleoid leukæmi. Hun fik godt nok tilbuddet mod selv at betale, hvilket hun som ung studerende ikke havde økonomisk formåen til - hun valgte mad på bordet i 2-3 mdr. i stedet for ophold!

Er det så rimeligt, at samfundet skal betale for rehabilitering, vil det åbenlyse spørgsmål være. Ja, efter min mening er det vigtigt at få såvel patienter som pårørende tilbage på fode igen hurtigst muligt, så de også kan bidrage til netop - SAMFUNDET - og få en tålelig hverdag efter potentielt livstruende sygdom.

Lande, som vi ynder at sammenligne os med f.eks. Tyskland, har forlængst indset nødvendigheden af tilbud om rehabilitering, hvorfor dette tilbydes pr. automatik på "systemets" regning, hvorfor er det så lige, vi halter håbløst bagefter her i lille Danmark?

Kilde: