Kasper Støvring uddyber i kronik: Sammenhæng skabes i civilsamfundet

Kasper Støvring: Der hersker en udbredt forestilling om, at den høje grad af sammenhængskraft – tillid og samhørighed – der findes i Danmark, er ...

Ikke angivet Ikke angivet,

22/04/2010

Kasper Støvring: Der hersker en udbredt forestilling om, at den høje grad af sammenhængskraft – tillid og samhørighed – der findes i Danmark, er skabt af velfærdsstaten. Men opfattelsen er forkert. Sammenhængskraften er snarere skabt i det civile samfund, hvor især de frivillige foreninger har stor betydning.

"Velfærdsutopien kan meget vel være en trussel mod sammenhængskraften, fordi den skaber en lighed, der kun vil bestå i den enkeltes ret til sociale goder og retten til andel i den politiske omfordeling af goder."

"Velfærdsstaten forudsætter i praksis en gensidig, kulturelt funderet mellemmenneskelig solidaritet og et udbredt moralsk engagement i det fælles bedste. Det er dette engagement, som kulturblinde statstilhængere ikke understøtter, men tværtimod tager for givet eller ligefrem fremmer opløsningen af ved at overbetone velfærdsstatens rettigheds­system."