Karen Ellemann holder brandudsalg af provinsens arvesølv

Har Dansk Folkeparti en hemmelig aftale om salg af danske skove? Både gruppeformand Kristian Thulesen Dahl og miljøordfører Jørn Dohrmann forsikrer...

Kjeld Hansen,

13/05/2010

Har Dansk Folkeparti en hemmelig aftale om salg af danske skove?

Både gruppeformand Kristian Thulesen Dahl og miljøordfører Jørn Dohrmann forsikrer i Jyllandsposten 7/5, at der hverken er ”underhåndsaftaler eller hemmelige aftaler” mellem Dansk Folkeparti og regeringen i sagen om nedlæggelsen af Østerild Plantage i Thy.

Men hvad med de andre dramatiske skovsager, som regeringen er ved at køre i stilling?
I dyb hemmelighed lægger miljøminister Karen Ellemann sidste hånd på en omfattende salgsliste over danskernes skove i disse dage. Listen er ikke omfattet af offentlighedsloven, påstår man i ministeriet.

Mange borgere, ikke mindst i Thy, ville ellers nok være interesserede i at vide, om der findes en ”hemmelig, halvhemmelig, offentlig eller underforstået aftale” mellem regeringen og dens støtteparti om at sælge netop deres lokale statsskov. De thyboer, der stadig begræder tabet af Østerild Plantage, kan have en særlig stor interesse i at vide, hvad bliver det næste oppe hos dem, men det kan de altså ikke få at vide. ”Listen er hemmelig”, påstår spindoktorerne i miljøministeriet, ”fordi den indgår i forberedelserne til næste års finanslov”.

Fra en højt placeret kilde i statsskovvæsenet, der dog ikke vil citeres, forlyder det, at der er opført ”ca. 10 lokaliteter” på salgslisten over statsejede ejendomme og plantager i Thy og Hanherred. Mere ønsker vedkommende ikke at fortælle. ”Listen skal ikke ud til debat, før vi har besluttet, hvilke skove vi vil sælge. Der er ingen grund til at skabe uro inden da”, siger kilden.

Også borgere i andre dele af provinsen kommer til at finde sig i, at der bliver solgt ud af arvesølvet. Miljøministerens opgave er at skaffe 225 mio. kroner til den slunkne statskasse, men det bliver ikke nemt. Ejendomsmæglere med speciale i køb og salg af danske og svenske skove advarer direkte mod at sælge for tiden. Man må belave sig på priser, der er mindre end det halve af niveauet for bare to år siden, påstås det.

Denne øvelse med brandudsalg af danskernes skove for at skaffe nogle millioner til statskassen blev også gennemført i 2004-2005. I Thy alene mistede lokalsamfundene 366 hektar skov til gengæld for et engangsbeløb på 17,2 mio. kr. - til den centrale statskasse. Lokalt fik man ikke en øre.

Ordet ”mistede” giver god mening, fordi netop de frasolgte thy-skove ligger sønderhuggede i dag. De nye ejere valgte straks at kapitalisere træerne i skovene ved at fælde dem.

I perioden 2001 til 2007 har skiftende miljøministre solgt 964 hektar statsskove for at skaffe 64,6 mio. kr. til statskassen. Gjaldt de gode skovpriser fra denne salgsperiode også i dag, ville det betyde, at Karen Ellemanns brandudsalg kunne nøjes med at omfatte 3.360 hektar. Med dagens lave prisniveau bliver det nærmere det dobbelte. Men der næppe nogen vej undenom.

Testcenteret i Østerild Plantage vil koste mindst 172 mio. kr. ifølge et ikke-offentliggjort notat, som Grontmij Carl Bro har udarbejdet for Finansministeriet (Ingeniøren 11/5). Derefter har finansministeren givet Karen Ellemann ordre til at sælge skove og andre ejendomme for 225 mio. kr. For at gøre komikken fuldendt har miljøministeren angiveligt skaffet de første 20 mio. kr. til nyplantning af skov i Thy, som erstatning for ødelæggelsen af Østerild Plantage.

Om det passer, kan man heller ikke få bekræftet, da den slags beslutninger også er hemmelige. Med mindre gruppeformand Kristian Thulesen Dahl eller miljøordfører Jørn Dohrmann vil løfte sløret i denne sag. Det er immervæk Dansk Folkeparti, der skal bære den finanslov igennem folketingssalen, som miljøministeren skal skaffe de 225 mio. kr. til.

Så helt urimeligt er det vel næppe at tro, at der eksisterer en ”hemmelig, halvhemmelig eller underforstået aftale” mellem Dansk Folkeparti og Karen Ellemann om at holde brandudsalg over danskernes skove.

Eller er den antagelse også langt ude i skoven?

Kilde: