Kaos i Københavns Lufthavn

En overenskomsstridig arbejdsnedlæggelse har ført til en del forsinkede afgange og utilfredse passagerer i Københavns Lufthavn

Pierre Ikke angivet,

01/02/2010

En overenskomsstridig arbejdsnedlæggelse har ført til en del forsinkede afgange og utilfredse passagerer i Københavns Lufthavn. En stor del af de ansatte, herunder sikkerhedspersonalet, er gået til faglige møder i protest mod, at driften af to personalekantiner er på vej til at blive udliciteret.