Kan vi stole på de grundlæggende temperaturdata i klimadebatten?

Jeg var til frisøren idag og som andre gange snakker man vidt og bredt om vejret

Ikke angivet Ikke angivet,

14/12/2009

Jeg var til frisøren idag og som andre gange snakker man vidt og bredt om vejret. Det er et populært emne, specielt taget i betragtning af det igangværende klimatopmøde. Jeg skal gerne indrømme at jeg er det som tilhængerne af menneskabte klimaforandringer (fremover AGW) har stemplet som klimaskeptiker. Jeg er ikke fornægter, idet jeg ikke betvivler at klimaet ændrer sig men jeg er ikke bange for at stille spørgsmål eller anfægte teorier, så længe det er på en sund baggrund. Desværre var min frisør ikke enig I at man sådan kunne stille spørgsmål omkring validiteten af klimaet, for som hun sagde: "Da jeg var barn var der høj sne hver vinter og vi havde lange kolde vintre og desuden er alle videnskabsmændende jo enige om at det er menneskets skyld". Det er netop den slags, som iøvrigt strider med den videnskablige metode om skeptisk falsifikation, der får mine alarmklokker til at ringe og giver mig en nysgerrighed til at undersøge tingene nærmere selv. Det er længe siden jeg gik igang med den sag. Specielt fordi klimaet er et kaotisk system og at vi ved at der tidligere i jordens historie har været udsving i temperaturen, helt uden menneskets indflydelse. At man nu maler et billede af at hele videnskaben er enige, fortæller mig at man befinder sig på et pseudoreligiøst stadie hvor higen efter sandheden ikke længere er målet, men at man snarere forsøger at bevise en forudindtaget konklusion. Konklusionsdrevet videnskab, er i mine øjne dybt forkasteligt og dermed blev jeg skeptisk. Det er derfor med stor afmagt at jeg ser at danske medier ikke har en eneste journalist med tilstrækkelig videnskablig baggrund til at sætte sig ind i argumenterne og videnskaben og dække den sagligt og objektivt. Man tager udgangspunkt i hvad FNs klimapanel udtaler og fremlægger denne holdning ukritisk som sandhed. Efter at vi har oplevet "climategate" som sagen om den enten lækkede eller hackede kildekode og tilhørende emails fra East Anglia University i England er døbt, ville det være naturligt at foholde sig til videnskablige fakta og ikke til hvad de hovedanklagede i sagen påstår. I mine øjne sætter denne sag spørgsmålstegn ved selve kernen i klimavidenskaben på baggrund af følgende. 1. Den data man bruger i alle "peer reviewede" artikler til at argumentere for er leveret af hovedsagligt Goddard Institute for Space Studies, NOAA og Hadley (EAU) CRU. Skulle det vise sig at den data man bruger som grundlag for sine argumenter er korrupt, så må man forkaste sine argumenter indtil man finder nogle nye. 2. Den proces hvormed man "peer reviewer" artikler viser sig at være forsøgt manipuleret af IPCC medlemmer og i visse tilfælde succesfuldt. Dermed er argumentet om at ”den peer reviede litteratur er enig” et meget stækket budskab. 3. De forskere som er centrale i IPCCs klimapanel er tydeligtvis drevet af at promovere en konklusion snarere end at identificere hvad som driver klimaet. Men kan man bevise at temperaturene som vi anlægger hele argumentet om AGW er korrupte? Hvis vi havde tilgang til dem, ville det være muligt. De er i Hadley CRUs tilfælde desværre slettet (hvorfor er journalister ikke forfærdede over dette?), i GISS' tilfælde har vi ikke tilgang til den algoritme og begrundelse der bruges til at justere data og ligeledes i NOAA. Det vil altså sige at vi må forligne og på spekulationer omkring omgangen med data og ikke en reel falsificering (læs som undersøgelse af) den reelle videnskab bag tallene. Hvis man starter med at kigge på temperaturer for kloden er der to typer data som eksiterer. Målte temperaturer og proxydata. Proxydata er data som er afledt af en anden data, som f.eks. træringevidde til at estimere hvor varmt/kold det har været. Iskerner bruges på samme måde. Målt data kan deles op i to kategorier. Rådata og "homogeniseret" data. Homogeniseret er et politisk ord for justeret. Det første jeg som journalist ville gøre, var at undersøge rådata. Dernæst ville jeg undersøge de justerede data og proxydata og til sidst ville jeg finde ud af om justeringerne var iorden og om proxierne er valide. Da vi kun har tilgang til GISS rådata, må vi desværre nøjes med at vurdere udfra disse. Hvis vi starter med at kigge på rådata er der to ting som umiddelbart springer i øjnene. 1. Rådata justeres mere og mere jo længere vi skruer tiden frem imod 2009. Her er en oversigt over hvor meget temperaturene er justeret over de senste 120 år af GISS, som er de enste vi har tilgang til. http://www.coyoteblog.com/photos/uncategorized/2007/07/30/ushcn_corrections.gif Her er en oversigt over antallet af målestationer brugt i temperaturkontruktionen over tid med tilhørende temperaturudvikling. http://www.appinsys.com/GlobalWarming/GW_Part2_GlobalTempMeasure_files/image007.jpg Det er bekymrende at man justerer mere og mere på data uden at give nogen algoritme og forklaring der kan undersøges. Der er talrige eksempler på data som er justeret fra at have en negativ trend til at blive postiv. Se bla. Denne artikel: http://wattsupwiththat.com/2009/12/08/the-smoking-gun-at-darwin-zero/ 2. Data for temperaturer afviger voldsomt fra hinanden hvis man adskiller data fra stationer som ligger i områder der over de seneste 120 år er gået fra landlige til storbyforhold og stationer som stadig er landlige. Her er et eksempel på hvordan data i USA ser ud på den baggrund. Klippet er lavet på bagrund af GISS officielle data af en amatørstatistiker og hans søn, som en demostration af hvor nemt det er at undersøge. http://www.youtube.com/watch?v=F_G_-SdAN04 Hvis vi skal finde ud af om vi kan stole på at temperaturene rent faktisk er steget som IPCC påstår, så må vi undersøge disse sammenhænge nærmere. Skulle det vise sig at være sandt, så er det nu vigtigt at vi undersøger om disse temperaturstigninger rent faktisk er unaturligt høje og menneskeskabte. IPCC mener at vi er skyld i global opvarmning og at opvarmningen er "unprecedented" i det 20. århundredee hvilket skulle pege på at vio må være skyld i det. Det mener jeg ikke er korrekt. Hvis man blot bruger IPCCs egne data for proxyrekonstruktioner gennem iskerner, så vil et meget andet billede tegne sig: http://www.youtube.com/watch?v=DFbUVBYIPlI Man oplever pludseligt at opvarmningen vi oplever er minimal i sammenligning med den naturlige variabilitet udledt af IPCCs egne temperatur proxier. Hvorfor har de ikke selv set denne sammenhæng, fristes man til at spørge. Det havde man også i den føste Assesment Rapport (AR1) hvor man havde en tempraturskala over de seneste 1000 år som viste at det havde været både varmere og koldere i verden før. Denne temperatur proxy rekostruktion er dog skiftet ud med en mere alarmerende en af slagsen, nemlig træring baseret proxydata. Træringe viser nemlig ingen varm og kold periode i de sidste 1000 år og således er skrækscenariet om klodens undergang blevet nemmere at sælge. Det briger mig tilbage til de emails der er blevet hacket fra Hadley CRU. I disse emails afsløres det nemlig at træringeproxies stopper med at vise korrekt temperaturdata i 1960, hvor de viser en stærkt nedadgående trend, istedet for en stærkt stigende trend. Dette bekymrende naturligvis videnskabsmændende i IPCC og de handler da også derpå. Desværre så gør de ikke som enhver videnskabsmand bør gøre, nemlig at forkaste sin proxy på baggrund med uoverenstemmelse med empirisk data. Man fjerner blot den del fra 1960 og frem og klistrer de målte og justeredee rådata fast i enden så nedgangen i proxien (og dermed dens falsificering) skjules og skrækscenariet bevares. Her er den rigtige email: From: Phil Jones To: ray bradley ,[email protected], [email protected] Subject: Diagram for WMO Statement Date: Tue, 16 Nov 1999 13:31:15 +0000 Cc: [email protected],[email protected] Dear Ray, Mike and Malcolm, Once Tim’s got a diagram here we’ll send that either later today or first thing tomorrow. I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd from 1961 for Keith’s to hide the decline. Mike’s series got the annual land and marine values while the other two got April-Sept for NH land N of 20N. The latter two are real for 1999, while the estimate for 1999 for NH combined is +0.44C wrt 61-90. The Global estimate for 1999 with data through Oct is +0.35C cf. 0.57 for 1998. Thanks for the comments, Ray. Cheers Phil Prof. Phil Jones Climatic Research Unit Telephone +44 (0) xxxxx School of Environmental Sciences Fax +44 (0) xxxx University of East Anglia Norwich Email [email protected] NR4 7TJ UK Her er en glimrende artikel omkring netop dette trick af selv samme forsker som falsificerede Michael Mann (Mike) MBH98 træring data sæt som den oprindelige hockey stick graf var baseret på, Stephen McIntyre. McIntyre som iøvrigt også er en af de videnskabsmænd som har forsøgt I 12 år at få adgang til rådata uden held. http://climateaudit.org/2009/12/10/ipcc-and-the-trick/ Se der er langt flere detaljer om ændring af data, undsigelse af FOI requests og manipulation af journalister, redaktører mm, som burde vække enhver journalists opmærksomhed. Dette er kun overfladen. Det er så her jeg spørger. Forventer jeg for meget af danske journalister? Er det meningen at jeg som privatperson skal dække dette emne før end at vi får noget kildekritisk på bordet? Kan vi virkelig stole på data, justeringerne og tolkningen af dem eller bør vi genundersøge hele videnskaben. Jeg mener at vi skal tage tingen meget alvorligt og iøvrigt gik sneen sjovt nok helt op til maven da jeg var barn, fordi jeg var 115cm høj, sommerferierne var længere fordi min tidsreference var kortere og de brune cornettoer var større fordi min mund var mindre. Som jeg forsøgte at argumentere overfor min frisør: "Det er tcviclsomt om nogen dansk statsborger fysisk kan mærke en stigning i temperatur på under en halv grad siden deres barndom". Personligt tror jeg det er ren nostalgi. Det er meget mere fra mig i denne sag. Men vi må tage et skridt ad gangen.  

Kilde: