Kan verden redde verden?

Kan verden redde verden? De politiske ledere er ikke enige om klimaspørgsmålet

Ikke angivet Ikke angivet,

18/07/2010

Kan verden redde verden?
De politiske ledere er ikke enige om klimaspørgsmålet. Nogle mener, at klimaet kan vente, til den økonomiske krise er overstået – men så kan regningen blive ubetalelig og dele af jorden ubeboelig.
            Politikere diskuterer CO2 kvoter og klimatilpasning, men man opnår intet ved at kompensere fattige ulande for at udlede mindre CO2 for selv at kunne udlede mere. Folk på Tuvalu og andre øer i Stillehavet kan heller ikke tilpasse sig klimaet, mens de ser deres øer forsvinde i havet.
            Parallel med COP15 i dec. 2009 præsenterede Global Alarm Association en MiniCOP resolution med 4 faktorer, der kunne redde klimaet (global-alarm.dk):
            1. FN’s menneskepligter skal supplere FN’s menneskerettigheder. De var på FN’s dagsorden i 1998 men blev ikke ratificeret. Artikel 9: Alle, der kan, har pligt til at bekæmpe fattigdom, undere­rnæring, uvidenhed og ulighed og fremme bære­dygtig udvikling i verden.
            2. Familieplanlægning (uden tvang). Hver dag stiger verdens befolkning med 200.000 flere mennesker - 80 mio. årligt. Det betyder mere forbrug, forurening og udledning af CO2 i atmosfæren. Menneskepligter, artikel 18: Fornuftig familie­plan­lægning er ethvert pars ansvar. 
            Den britiske tænketank Optimum Population Trust mener, at jorden er bære­dygtig med 5,1 mia. mennesker (1950 var der 2,5 mia.). Flere mennesker betyder mere forbrug og forurening, hvilket ødelægger jorden og klimaet.
            3. Genplantning af skove. For hvert træ, der fældes, øges den globale op­varm­ning. På Madagascar er 90% af skovene fældet for at dyrke jorden. Når regnskove fældes, er biodiversiteten i fare og vil betyde færre dyre- og plante­arter. Menneske­pligter, artikel 7: Dyr og miljø skal beskyttes. Alle har pligt til at beskytte luften, vandet og jorden af hensyn til nuværende og fremtidige generationer.
            4. Thorium vil blive en del af fremtidens energi. Thorium er CO2 fri, kan ikke nedsmelte eller bruges til våben, og kan i løbet af 5-10 år afløse uran, kul, olie og gas i kraft­værker. Sol, vind, bio o.a. kan dække 50% af verdens energi, og thorium kan dække resten. Der er thorium i Grønland til 90.000 års grønlandsk/dansk energi­forbrug, og der er thorium i verden til 550 års globalt energiforbrug.
            Der var en thorium konference (TEAC2) i marts 2010, i Googles hoved­kvarter i Cali­for­nien, hvor Bill Gates og Al Gore deltog. Der kommer en thorium konference (ThEC2010) i London til oktober. Thorium er sikker og prisbillig.
            De politiske ledere vil ikke lytte. De har fokus på økonomi og næste valg. Den britiske miljø­forsker James Lovelock har sagt: Mennesker er for dumme til at forhindre klima­ændring! Måske har han ret!
            Spørgsmålet er ikke, om verden kan redde verden? Spørgsmålet er:
Vil verden redde verden?

Jonna Vejrup Carlsen
Strandvejen 120 D
8000 Aarhus C 

Kilde: