Kan fru Jensens hækleopskrifter mon gøre EU til "verdens stærkeste vidensregion"?

LEDER: Nogen gange må man bare undre sig: Hvad er det for en slags mennesker, der formår at få status af politikere i dette land? Og hvorfor stemme...

Ole Birk Olesen,

07/12/2009

LEDER: Nogen gange må man bare undre sig: Hvad er det for en slags mennesker, der formår at få status af politikere i dette land? Og hvorfor stemmer vælgerne på dem? Tag nu det socialdemokratiske EU-parlamentsmedlem Britta Thomsen, der vil lade EU stille gratis trådløst internet til rådighed for alle EU-borgere. I sig selv er hendes forslag ikke mere bemærkelsesværdigt end så mange andre udgiftskrævende forslag, som konstant bliver fremsat af politikere for andre folks penge. Det er hendes begrundelser, som er ... lang ude. Forslaget er angiveligt et forsøg på at højne uddannelsesstandarden i EU. I hvert fald skriver Britta Thomsen: "I disse år oplever vi i stigende grad, at globaliseringen flytter traditionelle industriarbejdspladser ud af EU. Samtidig opgraderer lande som Indien og Kina kraftigt i forhold til uddannelse og viden. Således uddanner Kina i dag næsten dobbelt så mange universitets kandidater som EU’s medlemslande tilsammen. Hvis EU ikke skal sakke helt agterud, er der behov for en ny og modig strategi i bestræbelsen på at gøre EU til verdens stærkeste vidensregion. En hjørnesten i en ny strategi skal være gratis internet i hele EU." Spørgsmålene står i kø efter sådan en gang snik-snak: Får folk da en uddannelse, fordi de kommer på nettet? Kommer de foran i et videnskapløb med kineserne, hvis de er på nettet? Tror Britta Thomsen mon, at en større andel af kineserne end europæerne er på nettet? Tror hun, at folk bruger nettet til at dygtiggøre sig og ruste sig til konkurrencen mod kineserne? Det bør ikke være nødvendigt at pointere, hvorfor svarene på de spørgsmål udstiller Britta Thomsens forslag som mildest talt underligt. Men Britta Thomsen fortsætter ikke desto mindre: "Gratis internet vil være den afgørende murbrækker i forhold til den moderne analfabetisme, der betyder, at der i Danmark er 21 pct. af befolkningen, der ikke har adgang til internet og at det i lande som f.eks. Grækenland og Rumænien kun er henholdsvis 31 og 25 pct., der har adgang til nettet. I dag er internettet det absolutte centrum for udvikling og udveksling af ny viden, og det er vigtigt, at alle – uanset pengepung og baggrund – får adgang til den viden og tilbudt undervisning i at benytte internettet." Hvem har i EU ikke adgang til internettet? Folk der ikke har en computer, fordi de ikke har brug for den. Hvad skal de så med gratis internet? Og hvilken viden er det, fru Jensen på 82 år skal udveksle med sine veninder, for at EU kan blive "verdens stærkeste vidensregion"? Hækleopskrifter? Den er helt gak-gak med hende Britta Thomsen, men Socialdemokraterne har nu for anden gang sendt hende til Bruxelles for at repræsentere Danmark i EU-systemet. Måske er partiet lige så gak?

Kilde: