Kan CO2-fanatikerne rammes efter Markedsføringsloven?

Det er ikke småting, som man som læser får kastet i hovedet fra WWF

Ikke angivet Ikke angivet,

26/12/2010

Det er ikke småting, som man som læser får kastet i hovedet fra WWF. Blandt de seneste markedsføringskampagner er denne https://www.wwf.dk/partner/klimapartner.asp?utm_source=POL, hvor man næsten ikke kan undgå at få det dårligt over at læse, at isbjørnene er ved at uddø pga. overforbruget af CO2.

WWF opstiller i annoncen 3 argumenter for, hvorfor man skal støtte deres arbejde mod udledning af CO2 :

1. Alene de sidste 30 år er havis svarende til 20 gange Danmarks størrelse forsvundet fra Arktis,

2. Alverdens gletsjere støt svinder ind, og

3. Fortsætter den udvikling (afbrænding af brændstoffer mv., red.) vil op mod 2/3 af isbjørnebestanden være udryddet i 2050.

Den første påstand er gentagne gange blevet tilbagevist, hvilket senest skete da CO2-industriens forkæmpere forklarede at der ville være isfrit indenfor en overskuelig årrække nord om Grønland (hvilket der i øvrigt tidligere har været om vinteren tilbage omkring år 1900). Satellit-billeder har efterfølgende dokumenteret, at den is der forsvandt både er vendt tilbage igen og at dette må anses for at være en naturlig udvikling. Samtidig har forskerne dokumenteret, at der aldrig har været mere is på og omkring Antarktis, en oplysning som man dog meget behændigt undgår at forklare.

Beretningerne om verdens gletchere som forsvinder grundet den påståede menneskeskabte globale opvarmning er velkendte, og lige så velkendt er det at FNs miljøfolk i IPCC ikke har kunnet dokumentere at gletcherne i Himalaya ville forsvinde indenfor ganske få år. Forklaringen er som bekendt meget simpelt - dels fordi at gletcherne her slet ikke er i fare for at forsvinde, men også fordi gletcherne over hele kloden som minimum er i samme omfang som tidligere. I stedet har man fra miljøorganisationernes side valgt alene at fokusere på de enkelte, der som led i en naturlig cyklus er skrumpet ind - og set bort fra alle dem der er blevet større i omfang.

Den sidste påstand er næsten den mest tragikomiske, men alligevel en af de fast tilbagevendende når miljøorganisationerne skal forklare om konsekvenserne af CO2-forbruget. Enhver form for seriøs forskning synes at dokumentere, at isbjørnebestanden er stigende og at ingen isbjørne er døde som følge af den påståede menneskeskabte globale opvarmning. Al Gores tilhængere henviser altid til et studie som ifølge dem fastslår, at mange isbjørne er døde af udmattelse, fordi den globale opvarmning skulle have gjort det nødvendigt for dem at svømme meget langt for at nå frem til is, hvor de kan finde ro. Problemet med dette studie er dog blot, at det omhandler noget helt andet - og at de 4 isbjørne der døde over hele den enorme canadiske kystlinje slet ikke døde pga. udmattelse som påstået af miljøfolkene. De synes med andre ord at have grebet efter et halmstrå, som knækker så snart man ser bare en smule nærmere på det.

I dag har jeg mailet til WWF og bedt dem om dokumentation for deres påstande. Indrømmet - en smule optimistisk, hvis en organsiation af denne type vil sætte sig ned og dokumentere deres påstande af denne type. Omvendt har jeg tilladt mig at henvise til Markedsføringslovens §3, stk. 1, hvis ordlyd er : "Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet". Bestemmelsen må anses for at gælde i situationer som denne - ikke kun fordi de oplysninger som WWF udsender for at opnå større opmærksomhed og dermed markedsføringsværdi er urigtige, men også fordi organisationer af denne type ifølge den kommenterede Markedsføringslov er omfattet af reglerne grundet deres drift som egentligt virksomheder. Jeg har givet dem indtil den 10. januar til at dokumentationen for deres påstande, og såfremt de ikke fremlægger dokumentation for deres påstande, vil jeg anmode Forbrugerombudsmanden om at vurdere lovligheden af WWF's fremgangsmåde.

Der er formentligt en lang række andre eksempler på, at organisationer i bestræbelserne på at få så store indbetalinger fra virksomheder, privatpersoner mv. fremkommer med mildest talt tvivlsomme påstande om CO2. Så hvis andre har bemærket lignende tvivlsomme reklamekampagner i stil med WWF's, skal man være mere end meget velkommen til at smide et link. Så vil jeg gøre på samme måde med de reklamekampagner som jeg har gjort/gør med WWF's.

Kilde: