Kære Per Stig: Sørg for åben debat om de seriøse tidsskrifter

Åbent brev Kære Per Stig Møller På de skønlitterære forfatteres vegne er vi glade for din indsats, hvor du så resolut sørger for, at området bliv...

Ikke angivet Ikke angivet,

07/11/2010

Åbent brev

Kære Per Stig Møller

På de skønlitterære forfatteres vegne er vi glade for din indsats, hvor du så resolut sørger for, at området bliver kulegravet og fortsat får midler i alvorlige sparetider.

Hatten af for det!

Vi vil samtidig gøre dig opmærksom på, at du også er kulturminister for andre forfattere, nemlig de mange som skriver i seriøse tidsskrifter. Området har ikke samme lette adgang til medierne som skønlitterære forfatteres, men alle er enige om at prioritere det højt, når landet skal overleve som videnssamfund med universiteter blandt verdens bedste og flertallet af unge på en videregående uddannelse.

Det er omkring 2.400 udgivelser om året vi taler om, når alle videnskabelige og populærvidenskabelige tidsskrifters udgaver er talt med. De fleste forfattere arbejder gratis, så det ønsker vi ikke penge til. Vi er blot interesserede i, at erhvervsliv og befolkning fortsat kan læse vores artikler - at tidsskrifterne fortsat vil eksistere.

Vores område er imidlertid totalt overset. Kulturtidsskrifterne fik kompensation for portostøttens bortfald i 2004 - de videnskabelige tidsskrifter fik ikke.

Vi har ikke fået en øre i udviklingsmidler - bibliotekssektoren har fået 350 mio. via DEFF. Disse midler bruges endda til at forberede indgreb, der i realiteten udsletter dansk videnskabelig publicering. Kulturministeriets politik vil betyde, at udgivelse af videnskab for altid kun vil ske i udlandet ligesom bygning af vindmøller.

Ministeriet har ikke kompetence i videnskabsformidling, men alligevel lægger Styrelsen for Bibliotek og Medier regeringens politik. Videnskabsministeret har ønsket, at tidsskrifternes synspunkter skulle indgå i sagsbehandlingen, hvilket styrelsen efterfølgende har set stort på.

Kære Per Stig. Vores højeste ønske er ikke flere penge. Vi håber blot, at du sikrer en åben debat om de seriøse tidsskrifter.

Danske Videnskabsredaktører

v. formand

Jørgen Burchardt

Kilde: