KÆMPESEJR FOR FRIHEDEN! Masseanholdelser var ulovlige

Friheden har i politistaten Danmark fået en symbolsk sejr hos byretten i dag

Asger Jon,

16/12/2010

Friheden har i politistaten Danmark fået en symbolsk sejr hos byretten i dag. Det lykkedes ikke de magtliderlige tyranniforkæmpere, som ønsker sig afskaffelse af forsamlingsfriheden og indførelse af en fascistisik politistat, at overbevise tre dommere i Københavns byret om, at det er i orden at kidnappe tusind 100 % uskyldige mennesker og ydmyge dem offentligt. Dette er dog kun en symbolsk sejr, da de de samme magtliderlige tyranniforkæmpere stadig har uindskrænket magt. Tyranniforkæmperne anker sagen videre til Landsretten, herfra vil sagen, hvis ikke den falder ud til politistatens fordel, også blive anket videre til Højesteret, og hvis selv Højesteret går imod politistaten, så vil de Folketingets politistats-tilhængere blot vedtage en ny lov, der i fremtiden gør masseanholdelse en del af din hverdag, hvis du ønsker at demonstrere.

Lad det være helt klart, at "præventive anholdelser" KUN eksisterer i politistater. Lad det være helt klart, at enhver folketingspolitiker som har eller i fremtiden vil stemme for love, som tillader "præventive anholdelser", kun er tyranniforkæmpere. De er ikke på vores side, de kæmper ikke for politisk ideologi, de kæmper kun for at få deres næste magtfix.

Desværre kommer vi aldrig nogensinde af med præventive anholdelser, idet magtliderlige mennesker aldrig afgiver deres magt, derfor vil politiet uagtet stort set alt, fortsætte med at anholde dig og dine børn, når du fredeligt går på gaden.