K: Folkeskolerne skal holdes til ansvar for resultater

Den konservative uddannelsesordfører Rasmus Jarlov var lidt over kl 9 her til morgen inviteret i DR til et interview, for at forklare, hvorfor der ...

David Kristensen,

29/11/2010

Den konservative uddannelsesordfører Rasmus Jarlov var lidt over kl 9 her til morgen inviteret i DR til et interview, for at forklare, hvorfor der skal oprettes et nationalt website, der skal gøre alle nøgledata, som allerede findes om folkeskolerne, tilgængelige for borgerne. Det drejer sig om skolernes karaktergennemsnit, det gennemsnitlige sygefravær for lærerne, klassestørrelserne, elevernes gennemsnitlige trivsel og omkostningerne per elev. S har selvfølgelig allerede været ude og bekæmpe ideen, selv venstrefløjen jo ellers normalt går ind for åbenhed og transperans ....

Med en sådan database vil forældre og offentlighed kunne gå ind og se hver eneste skoles nøgledata og sammenligne dem med naboskolen og det nationale gennemsnit. Samtidig skal en mængde detailregulering om hvordan skolerne må sætte eleverne sammen og hvor mange timer, de skal have afskaffes, så der kommer mere lokal handlefrihed. Jarlov kalder det frihed under ansvar, men det kan socialister jo ikke lide...

Interviewet på ca 2 min kan ses her