Jyllands-Posten viser igen manglende økonomisk forståelse - "Skatteydere betaler olieoprydning"

I en artikel om BP skriver journalist Jesper Olsen:

Ikke angivet Ikke angivet,

27/07/2010

I en artikel om BP skriver journalist Jesper Olsen:

..De amerikanske skatteydere kan kommer til at betale ca. 60 mia. kr. af BPs midler, som er afsat til oprydning i Den Mexicanske Golf efter oliekatastrofen. BP trækker nemlig udgifterne fra i skat...


Skattebetaling og opgørelse af skattepligtig indkomst bygger i langt de fleste økonomier på et nettoopgørelsesprincip, hvor man fratrækker driftsudgifter fra driftsindtægter og får et nettooverskud.

Helt nøjagtigt som regnskabsmæssige opgørelser af driftsresultater. Der kan så være forskellige regler og modifikationer, herunder behandlingen bevægelser på aktiv og passivsiden.

Ser man bort fra de bøder som BP måtte få for oliekastrofen, må udgifterne dog formodes at være normale driftsudgifter der enten relaterer sig til kilden eller indkomsterhvervelsen og den risiko det er at drive olieudvinding.

De amerikanske skatteydere giver ikke BP et tilskud, men skatteresultatetet for BP bliver blot mindre end ellers, på samme måde som BP's aktionærer oplever et mindre resultat og udbyttebetaling. BPs aktionærer betaler heller ikke til BP, blot fordi de formodentligt må undvære den eller de udbyttebetalinger de måtte have forventet, udover at de har oplevet et massivt værditab på deres aktier.

Dem de betaler for oprydningen er aktionærerne, ikke skatteyderne.