Justitsminister Søren Pind drager konsekvensen af sine politiske nederlag

 Min gode ven gennem mange år, som er ansat i foreningen Dansk Flygtningehjælps personalesekretariat, og som p

Martin Knudsen,

18/03/2016

 Min gode ven gennem mange år, som er ansat i foreningen Dansk Flygtningehjælps personalesekretariat, og som p.g.a. sin stilling ønsker at være annonym, har sendt mig nedenfor anførte ansøgning fra justitsminister Søren Pind, som han har bedt mig arrangere offentliggjort, da han synes Søren Pinds dobbeltspil, af anstændighedsgrunde, bør komme til offentlighedens kendskab.

Mit første valg, til offentliggørelse, var dagbladet Politiken, men da de har nægtet optagelsen sender jeg herved kopi af ansøgning til 180 Grader da jeg ikke tror at de også vil nægte optagelse.

Med venlig hilsen

Martin Knudsen

----------------------------------------------------------------------------------

KOPI af Søren Pinds ansøgning stilet til dansk Flygtningehjælp.

Til: Hovedbestyrelsen

for

Dansk Flygtningehjælp.

                                  Ansøgning.

Jeg skal herved tillade mig at ansøge om stillingen som generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp.

Da det mig, i al fortrolighed, er blevet antydet, at Statsminister Lars Lykke Rasmussen ved første passende lejlighed agter at afsætte mig som minister, p. g. a. mine mislykkede forsøg på at få vedtaget nye og strammere regler for netovervågning samt dårlige forhandlingsresultater, med det flertal der i folketinget vil tvinge mig til at udlevere det materiale som, den nu opløste, Irakkommission havde samlet.

Jeg står altså og mangler en passende stilling og min langvarige kamp for at få flere flygtninge til Danmark og lægge hindringer i vejen for stramninger af Danmarks asylpolitik gør det naturligt for mig at søge stillingen som generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp.

Den nuværende generalsekretær Søren Kam synes at være gammel og nedslidt og hans fejltagelse med offentligt at indrømme, at der var en øvre grænse for hvor mange flygtninge et land som Danmark kan tage imod, var en katastrofal fejltagelse som straks er blevet udnyttet af dem der ønsker at minimere antallet af flygtninge i Danmark.

Min linie, som generalsekretær, vil være at Danmark, ifølge sine internationale forpligtigelser, skal tage imod det antal asylansøgere der ønsker at søge asyl i Danmark uanset hvor de kommer fra og uanset hvordan de er kommet hertil.,

Altså ikke nogen øvre grænse.

Det vil, på langt sigt, også fremme eksistensberettigelsen af Dansk Flygtningehjælps arbejde, og de bevillinger man modtager fra staten, at antallet af flygtninge og asylansøgere er så numerisk højt som muligt.

Som det vil være Hovedbestyrelsen for Dansk Flygtningehjælp bekendt, så har jeg arbejdet ihærdigt for asylansøgernes frie indrejse i Danmark..

I efteråret tillod jeg at store grupper af asylansøgere marcherede op i Danmark på motorvejene uden at politiet, på min ordre, greb ind.

Jeg forsøgte efter bedste evne, på twitter og facebook, at latterliggøre de tiltag regeringen følte sig presset til at foretage ved grænsen i januar for at lægge en dæmper på tilstrømningen af asylansøgere.

Alt i alt har jeg arbejdet hårdt, nødvendigvis delvis i det skjulte, for at fremme tilstrømningen af asylansøgere til Danmark, og jeg vil derfor tillade mig at anføre at jeg er den bedste person De kan vælge til ny generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Da jeg fortsat vil oppebære min folketingsgage og vil få en betragtelig ministerpension vil jeg være tilfreds med den aflønning den nuværende generalsekretær modtager.

Jeg ser frem til i al fortrolighed, at aftale en passende evt. aftrædelses- og pensionsbidragsordning med hovedbestyrelsen, eller hvem denne måtte delegere til at føre dis forhandlinger.

Da Statsministeren har stillet mig i udsigt at jeg vil modtage en udnævnelse til æresoberst ved Livgarden hvis jeg har en ny stilling og kan udtræde af regeringen før sommerferien, ser jeg frem til snarest belejligst at høre fra Dem med forslag til hvornår min tiltrædelse i Dansk Flygtningehjælp kan ske og Deres forslag til hvornår og hvordan udnævnelsen skal gøres offentlig.

Hvis jeg opnår denne udnævnelse til æresoberst ved Livgarden, kan dette også være til nytte for Dansk Flygtningehjælp, da jeg herved kan skaffe forbindelse til De Højeste Kredse i vort land til gavn for flygtningesagen.

Det er mig meget magtpåliggende at der ikke skal være sure miner hos afgående generalsekretær Søren Kam, så jeg stoler på at De stiller ham tilfreds med en passende og generøs aftrædelsesordning

Med højagtelse

Søren Pind

Justitsminister

Kilde: