Juraprofessor imod lovstramninger

Professor Eva Smith vender sig både mod flere udvisninger alene på mistanke om terror og mod forslaget om forbud mod besøg på bestemte hjemmesider

Einer T. Ludvigsen,

04/01/2010

Professor Eva Smith vender sig både mod flere udvisninger alene på mistanke om terror og mod forslaget om forbud mod besøg på bestemte hjemmesider. Det første strider mod et af de mest grundlæggende principper i et demokratisk retssamfund; det andet mod tankefriheden.