Julen i fare for mange børnefamilier

Først tømmer de hylderne her: https://www

Slettet Bruger,

28/11/2010

Først tømmer de hylderne her: https://www.borger.dk/Sider/default.aspx Så tømmer de hylderne her:https://www.borger.dk/Emner/arbejde-dagpenge-orlov/dagpenge-og-kontanthjaelp/Sider/kontanthjaelp.aspx Så tømmer de hylderne her: https://www.borger.dk/Emner/familie-og-boern/boern/boernepenge/Sider/default.aspx Og så hyler de efter julekurve. Hvad med at give dem det her: http://www.dk.issworld.com/job_og_karriere/soeg_job/pages/ledige_stillinger.aspx Vh Abel.