Jørgen Bæk Simonsen - "ekspert" i egne vildfarelser

Jørgen Bæk Simonsen er vel kendt af de fleste - især som ekspert i helt fantastiske bortforklaringer og væverier, og ellers ikke særlig meget andet

Ikke angivet Ikke angivet,

27/12/2012

Jørgen Bæk Simonsen er vel kendt af de fleste - især som ekspert i helt fantastiske bortforklaringer og væverier, og ellers ikke særlig meget andet. Som en utrættelig apologetisk maskine kan han italesætte hvad som helst, helt upåvirket af virkeligheden og uden blot et minimalt halvhjertet forsøg på overfladisk realisme. Man fristes til at sige, at med eksperter som ham behøver vi ingen uvidende. 

Faldt over det her fantastiske interview i Ræson - Syrien, hvor bliver revolutionen af - lavet kun 14 dage før borgerkrigen i Syrien eksploderede. Interviewet er fra 28.02.2011, officielt startede "oprøret" 15.03.2011.

Her et par beåndede guldkorn fra mellemøst-eksperten, dr.phil (afhandling om islamisk beskatning) Jørgen Bæk Simonsens versionering af virkeligheden :

RÆSON: Siden vi snakkede sidst er to diktatorer i Mellemøsten faldet, og en tredje er godt på vej. Vil Syrien følge trop?
SIMONSEN: Det er der intet, der tyder på. Det forsøg på demonstration, som fandt sted i starten af februar, vandt på ingen måde genklang. Men det er utvivlsomt, at der er kræfter under overfladen, som gerne vil have tingene ændret, og det ville være naivt at tro at de ikke tager bestik af situationen i regionen.

RÆSON: Men hvilke faktorer gør så, at Syriens befolkning indtil videre har forholdt sig så rolig?
SIMONSEN: Det skal nok ses i lyset af, at Syrien i dag, uden tvivl, er et andet end det var for bare fem eller otte år siden. Der er en langt mere åben debat i det offentlige rum. Der er en langt mere levende og rummelig diskussion, end den man så i fx Tunesien. Det autokratiske system i Syrien har, indtil videre, haft held til give tilpas med rum til diskussion hos befolkningen, samtidig med at befolkningen stadig ved, at der findes en rød linje, som ikke skal overtrædes.

RÆSON: Så du ser altså ikke nogen mulighed for at Bashar al-Assad ikke sidder på magten i Syrien i den nærmeste fremtid?
SIMONSEN: Nej.
RÆSON: Selv med historien om Egypten i baghovedet?
SIMONSEN: Ja. Blandt andet fordi al-Assad, modsat præsidenterne i Egypten og Tunesien, har formået at være på forkant med udviklingen. Deri ligger den vitale forskel.

--------

Hvordan kan man som ekspert - endda efter at have arbejdet 4 år i Damaskus - tage så meget fejl? Næsten helt surrealistisk meget fejl? Svaret er jo nok, at Jørgen Bæk Simonsen netop ikke udtaler sig som ekspert, men som meningsmager, med afsæt i egne personlige forhåbninger og religiøse preferencer pakket ind i dét intellektuelle lettere forblommede sprog der kendetegner en rigtig ekspert. Bæk Simonsen har tidligere været inde på at vi kunne lære tolerance af Mellemøsten, særligt Syrien der jo er "fantastisk mangfoldig", som han vist har udtryk det. Og når man har et synspunkt som "Den politiske udvikling i den arabiske verden har gennem de seneste årtier været præget af en politisk stabilitet, der står i skarp kontrast til udviklingen i den regionale arabiske politik i 50'erne og hovedparten af 60'erne", så er det sikkert vanskeligt at forestille sig destablitet og ligefrem borgerkrig. Mærkværdigvis, da vi praktisk talt ikke har set andet end interne krige i den arabiske verden gennem de sidste mange årtier.  Eller tæller Algeriet, Libanon, Palæstina ikke med?

Problemet er ikke at Jørgen Bæk Simonsen tager fejl. Eller tager så meget fejl. Problemet er at han er udråbt til ekspert, og vil blive brugt som ekspert i alle medier også fremover, uanset hvor mange gange han tager fejl, og uanset hvor dårligt funderede hans analyser reelt er, altså bag det forblommede intellektuelle sprogs røgslør. 

Det er et problem for et lille land som Danmark, at få eksperter får lov til gennem halve og hele liv at sætte en dagsorden og italesætte den ene omgang vrøvl efter den anden - uden konsekvens eller nogen som helst form for evaluering af om de rent faktisk siger noget begavet eller ej. Vi er faktisk bedre stillet foruden.

Kilde: