Journalistisk dumhed,eller politisk intrigemageri.

For en journalist er sikkerheden ved at beskytte sine kilder absolut

Regner Reinhardt Møller,

29/01/2010

For en journalist er sikkerheden ved at beskytte sine kilder absolut.Der må ikke være slinger.Det må være "villigt,nøjagtigt og uden tøven" som vi lærer som baby-soldater.Når en så kendt, og estimeret journalist som Kåre R. Schou brænder denne kildebeskyttelse af. kan det kun skyldes et af de to ovenstående begreber.Jeg ser bort fra det første.
Kåre R.Schou er fuldstændig klar over,at dette er en sag med journalistiske "krummer" i.
Der er ministerfyring og regeringskrise i den,og i en situation,hver oppositionen er be-
gyndt "nedslidningskampagnen" med spørgetimer,samråd,spørgsmål til ministrerne o.s.v
er hans udtalelelser Guf.
Men hvad med hans kildebeskyttelse.Han har udtalt,at det var en kilde fra Forsvarsmini-
steriet,der lækkede sagen.Ikke sådan en kontormand,men en omkring ministeren.Tror han virkelig,at alle indenfor denne kreds vil finde sig i at blive beskyldt for dette?Jeg
ville ikke.Bliver han tvunget af en domstol til at tale,kan han altid hævde,at domstolen
tvang ham,og så slipper han for kildebeskyttelsesproblemet.
Har vi set en ulv i fåreklæder,der deltager i angreb på en regering,der ligger ned så lad
os få ham frem i lyset.
Regner Møller.
Kilde: