Jonnas klima-klumme 1 - GLOBAL REDNING

Fra min tale på Klimaforum10, 9

Ikke angivet Ikke angivet,

14/01/2011

Fra min tale på Klimaforum10, 9. dec. 2010 i Cancun, Mexico

GLOBAL REDNING

Jorden ødelægges af overbefolkning, overforbrug og forurening.

4 faktorer kan redde verden fra en klimakatastrofe:

   1. FN's menneskepligter indføres til at supplere menneskerettighederne

   2. Beskyttelse af natur og biodiversitet - genskovning

   3. Familieplanlægning og lige rettigheder for mænd og kvinder

   4. Thorium i stedet for fossile brændstoffer - atomenergi uden problemerne

De 4 faktorer vil være cost-benefit neutrale og kan gennemføres i løbet af 5-10 år - det kunne stoppe den globale opvarmning og redde miljø, klima og økonomi. (Se www.global-alarm.dk)

Jonna Vejrup Carlsen

GLOBAL ALARM ASSOCIATION

[email protected]

Kilde: