Jonina Logness: En konsulent fra IKU i Køge brillerer

Lars Mazzarolli Tigervej 39 4600 Køge Klage over Jonina Logness Jeg skal i det følgendegodtgøre, at konsulent ved IKU i Køge, Jonina Logness,forføl...

_slettet_bruger_2615 Ikke angivet,

18/12/2011

Lars Mazzarolli

Tigervej 39

4600 Køge


Klage over Jonina Logness


Jeg skal i det følgende
godtgøre, at konsulent ved IKU i Køge, Jonina Logness,
forfølger mig personligt konspiratorisk.


For nogen tid siden indgav jeg en klage
til min fagforening Det Faglige Hus over sagsbehandler i Det Faglige
Hus, Monica Revsbech, hvor jeg godtgjorde, at Revsbech forfølger
mig personligt. Denne klage blev af Det Faglige Hus afvist, og klagen
blev derefter sendt til ankeinstans Pensions styrelsen.
Pensionsstyrlsen afviste enhver del af klagen med henvisning til, at
Pensionsstyrelsen ikke kunne tage stilling til enkeltpersoner.


Følgende er klagen i sin helhed:


Tak, men denne mail
indeholder flere klagepunkter, så jeg ser gerne,
at denne version videresendes.

På forhånd
tak

Henrik Gøtke


From: [email protected]
To:
[email protected]
Date: Wed, 6 Jul 2011 10:06:32
+0200
Subject: SV: Opdatering: Klage over Monica
Revsbech fra Det Faglige Hus i Ringsted

Jeg har videresendt din mail til vores jurister i går,
som vil tage sig af sagen.

 

Du hører fra dem.

 

Med venlig hilsen
Det Faglige Hus - A-kasse

 

Schau Laursen, Kundeserviceassistent

 

/> Syddanmark - Esbjerg


Det Faglige Hus • D. Lauritzensvej 14 • 6700
Esbjerg
Dir. tlf.: 8880 2067 • Tlf.: 7545 3577 •
Fax: 7546 0600
E-mail:

[email protected]
www.detfagligehus.dk


Fra:
Henrik
Gøtke [mailto:[email protected]]
Sendt:
6. juli 2011 08:51
Til: Karina S. Laursen;
Lone H. Dahlgaard
Emne: Opdatering: Klage
over Monica Revsbech fra Det Faglige Hus i Ringsted

Jeg skal hermed indstille en officiel klage over
sagsbehandler Monica Revsbech fra Det Faglige Hus i
Ringsted.

 

Jeg skal i det følgende godtgøre, at
Revsbech fører en personlig hetz mod min
person.

 

Overordnet kan man sige, at mine mails angiveligt altid havner i
”uønsket post”, og jeg derfor aldrig får
svar på dem. Det kommer almindeligvis altid som
en overraskelse for Revsbech, at mine mails havner
der, og hun ser tilsyneladende ingen grund til at
afsøge denne del af sin postkasse.

Den primære strid handler om, at jeg adskillige
gange har kontaktet Revsbech for at gøre
opmærksom på, at jeg mangler en hel måneds
dagpenge. Revsbech manipulerer med mig, og fortæller
direkte løgnhistorier.


Jeg fik i vinter karantæne grundet egen opsigelse af
arbejde. Jeg kontaktede herefter Revsbech for at få
at vide, præcis fra hvilken uge jeg skulle
udfylde dagpenge papirer. Jeg fik i den forbindelse en
mail, hvori der står, at jeg skulle udfylde
dagpengepapirer fra uge 12.

Da jeg senere kontakter Revsbech for at gøre opmærksom
på, at jeg mangler dagpenge for en måned,
siger hun, at min karantæne lå fra den 24
marts til den 13 april. Hvordan harmonerer det med, at
jeg skulle udfylde dagpengepapirer fra uge 12? (2)

Regnestykket
som jeg selv kan strikke sammen ser således ud:


21
marts uge 12 og 10 uger frem til uge 21

Altså
10 uger

17900/10.4
er 7160 kr om måneden

7160.2,5=17900
kr.


I stedet for skulle det se sådan ud 2,5 måned

1. måned = 10000 kr.

2. måned = 20000 kr.

 

den sidste halve måned 25000 kr.

10000 hver måned * 2,5 måned = 25000 kr.

 

Konklusion:
Hvis man ser på perioden efter min karantæne,
bliver det udbetalte beløb om måneden
7160kr. Ser man på perioden før min
karantæne, beløber det udbetalte beløb
sig til 10.000kr om måneden. Hvilket beløb
er gældende?

 

Pludselig var mit kontonummer tilsyneladende også
forsvundet. Jeg sendte Revsbech en mail med mit
kontonummer. Jeg fik intet svar, og der blev senere
ringet til mig fra Jylland, hvor de rykkede for
kontonummeret.

 

Som kronen på værket fik jeg yderligere en
henvendelse fra Revsbech, der handlede om, at jeg
skulle sende alverdens dokumenter ind, som jeg
allerede havde sendt ind i forbindelse med
behandlingen af min sag vedrørende
selvforskyldt karantæne. Jeg påpegede, at
jeg ikke forstod, hvordan man havde kunne behandle min
sag uden disse dokumenter, men fik ingen forklaring.
 

Jeg har derfor efterhånden meget svært ved
ikke at antage, at Revsbech ikke skulle have en finger
med i spillet, da jeg pludselig, efter at have været
til IKU møde i Køge, opdager, at jeg på
Jobnet er erklæret ledig, da jeg på Jobnet
var en dag forsinket i min erklæring om, at jeg
er arbejdssøgende.

Til min store forundring viser det sig derudover, at hun
ikke alene jager min person, men også er dybt
uprofessionel. Revsbech gør selv opmærksom
på, at min tidligere arbejdsgiver har holdt
noget løn tilbage. Dette uden at Revsbech i den
forbindelse har foretaget sig det fjerneste.

Vedrørende manglende udbetaling af dagpenge grundet manglende
indlevering af frigørelsesattest fra min
tidligere arbejdsgiver, kan jeg kun henvise til mail
fra Revsbech, der tydeligt indikerer, at min tidligere
arbejdsgiver ikke var særligt samarbejdsvillig.

Til min efterhånden knap så store overraskelse
fortalte Revsbech mig også en løgn, da
jeg telefonisk forhørte mig vedrørende
udfyldelse af dagpengepapirer, da jeg indtil dette
tidspunkt havde udfyldt og indsendt disse på
papir. Revsbech fortalte mig da, at jeg ikke behøvede
dette, men at A-Kassen faktisk foretrak, at dette blev
gjort online. Da jeg prøvede at gøre
dette, havde jeg selvfølgelig ingen adgang til
denne funktion.

På tidspunktet efter min sygdomsperiode blev jeg af
Revsbech fortalt, at jeg kunne søge
sygedagpenge, men at jeg skulle gøre dette hos
min kommune. Det viser sig, igen ikke så
overraskende, at dette heller ikke er tilfældet:

 

http://www.faxekommune.d du ledig?


Forsikrede ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge
får sygedagpengene fra kommunen. Er du
arbejdsledig, er det din a-kasse, som sender
anmeldelse. Er du forsikret ledig, vil du få
det samme beløb, som du ville have fået
i arbejdsløshedsdagpenge, hvis ikke du var
blevet syg.

Her fremgår det tydeligt, at det er A-Kassen, der
initierer disse sygedagpenge i samarbejde med
kommunen.

Den 29 juni skulle jeg have været til samtale med
A-Kassen i Det Faglige Hus. Jeg kontaktede Det Faglige
Hus den 28 juni, da jeg troede, at denne dag var den
29 juni. Jeg gjorde dette for at aflyse mødet,
da min forlovede, som for nylig er blevet kørt
ned af en bil, vedholdende blev ved med at besvime.
Jeg sender følgende nat en mail til Revsbech,
hvor jeg aflyste mødet. Jeg taler derudover
dagen efter i telefon med Revsbech, men jeg modtager
alligevel en skrivelse af 29 juni, der indikerer, at
Revsbech ikke havde gjort sig den ulejlighed at
kontakte rette vedkommende med denne oplysning

Skulle jeg mod forventning ikke få medhold i min klage,
vil jeg hos Det Faglige Hus udbede mig navn og adresse
på en instans, hvor jeg, hvis dette er muligt,
kan anke min klage.

 

Med
Venlig Hilsen

 

Henrik
Gøtke

For omkring 6 uger siden bliver jeg af
Logness fortalt, at jeg havde en måned til at finde en
praktikplads, ellers ville Logness sende mig ud på en tilfældig
praktikplads. Jeg gør Logness opmærksom på, at der
ikke på dette tidspunkt af året findes nogen
praktikpladser, men dette afvises med en bemærkning om, at
dette er branchebestemt. Jeg gør opmærksom på, at
jeg hverken er arbejdsløs raketfysiker eller ingeniør,
og at jeg kæmper om de samme praktikpladser som alle andre
kæmper om, men dette ignoreres. Ved næste møde,
for omkring 14 dage siden, hvor jeg endnu ikke havde fundet en
praktikplads, blev jeg, til trods for lovning om ”en tilfældig
praktikplads”, nu informeret om, at Logness havde fundet et firma,
som Logness selv har taget kontakt til, hvor der kunne være
mulighed for en praktikplads. Logness informerer mig om, at hvis jeg
ikke inden den 21-11-2011, som er næste aftalte mødedag,
har fundet en praktikplads, så bliver jeg sendt en måned
på ”kursus” i praktiksøgning. Logness har dog ikke
megen tålmodighed med min sagsgang. Den 01-11-2011 modtager jeg
fra Logness følgende mail:


Hej igen,

 

< for din mail - Du må undskyld hvis jeg har lydt
sådan - det er bestemt ikke min mening. Jeg er
ikke i tvivl om at du arbejder hårdt for sagen.

Jeg tilmelder dig hold her i Køge - så kan de
hjælpe ekstra med. Hvad siger du til start enten
d. 7/11 eller d. 14/11?


Med
venlig hilsen

Jonina
Lognnes
Jobkonsulent

 

for Karriereudvikling

 

+45 2547 7950

IKU:
+45 7020 8882
[email protected]

 

Tigervej
39, 4600 Køge

 

Elve /> 16, 4700 Næstved

www.iku.dk


Institut
for Karriereudvikling arbejder med jobrådgivning
i relation til alle typer ledige og sygemeldte. Vi er
omkring 150 medarbejdere og gennemfører møder
eller forløb i hele landet fra et af vores 30
kontorer.


Som det fremgår, skal min
sagsbehandling fremskyndes fra den 21-11-2011 til enten den
07-11-2011 eller 14-11-2011.


Da jeg endnu ikke havde modtaget svar
på min praktiksøgning fra det firma, som Logness havde
henvist mig til, kontaktede jeg den kontaktperson i firmaet, som
Logness havde henvist mig til. Jeg får af denne kontaktperson
ved navn Imran Sarwar fra vagtfirmaet Vagtteam besked på, at
han havde modtaget en opringning fra en kvinde ved navn Monica
Revsbech fra Det Faglige Hus, der informerede ham om, at jeg allerede
havde fundet en praktikplads, og at det derfor var unødvendigt
at svare på min henvendelse.


Sidst, men ikke mindst, er jeg blevet
informeret om, at arbejdsløse med tilknytning til IKU
almindeligvis har mellem 4 og 6 måneder til at finde en
praktikplads, og at ”kursus” i praktiksøgning derudover er
på frivillig basis.


Med venlig hilsen

Henrik Gøtke

Jeg sender derefter en klage til
regionsdirektør Lars Mazzarolli, og får følgende
svar:

Til Henrik Gøtke,


Jeg har nu haft lejlighed til at drøfte
nedenstående med vores konsulent Jonina Lognnes
og skal indledningsvist beklage, hvis du har oplevet,
at vores rådgivning ikke har levet op til dine
forventninger.

 

< tager vores opgave meget alvorligt og opererer altid
efter rammen "hurtigste vej til job".

Det er mit klare indtryk, at Jonina også i f.t. til
dig har navigeret efter dette med reference til den
gældende lovgivning, som vi naturligvis er
forpligtet at følge og overholde.

Jeg kan således forstå, at din falddato for
aktivering er nært forestående, hvorfor
Jonina naturligt nok har intensiveret jagten efter en
aktivering.

Af forskellige årsager er tilbuddet så faldet
på vores vejledningsforløb i Køge,
hvilket jeg forstår, du ikke er tilfreds med.

Imidlertid er det vores erfaring, at vores vejledningforløb
hjælper ribgtigt mange med at sætte turbo
på jobsøgningen og at ikke så få
afslutter de fire uger med nok en aktivitet,
alternativt ordinært job.

 

Vi vil i hvert fald gøre vores yderste for at
understøtte din jobsøgning.

 

 

Lar /> Mazzarolli
Regionsdirektør
Institut for
Karriereudvikling A/S

M: +45 21 71 11
64
[email protected]

Tigervej
39
4600 Køge
T: +45 70 20 88 82


www.iku.dk

Kilde: