Jonas Herby fra CEPOS stiller det helt rigtige spørgsmål: Er skat tyveri?

Skatter inddrives under trusler om repressalier

Claes Theilgaard,

07/07/2019

Skatter inddrives under trusler om repressalier. Det er et overgreb på individet, som vi normalt synes er forkasteligt. Men det er desværre også i mine øjne et nødvendigt overgreb, fordi vi næppe ville være frie, hvis ikke vi havde en stat til at beskytte os.

Skatter er altså et nødvendigt onde. Men det betyder også, at vi bør være meget, meget påpasselige, når vi opkræver skatter fra befolkningen. Hver eneste gang vi tager en krone fra en borger, er det et overgreb på den individuelle frihed. Og derfor skal vi som samfund være meget, meget sikre på, at pengene anvendes uhyre effektivt og til størst mulig glæde for individerne i samfundet.

Og dét er vi desværre meget langt fra i den offentlige sektor i dag...