Joe Alexandersen - Kandidat til næste Folketingsvalg

For dem af jer der læste mit sidste indlæg, så ved I at jeg agter at stille op til næste Folketingsvalg

Joe Alexandersen,

01/12/2009

For dem af jer der læste mit sidste indlæg, så ved I at jeg agter at stille op til næste Folketingsvalg. For dem af jer der ikke har, vil jeg gerne linke dertil: http://www.180grader.dk/Politik/joe-alexandersen-stiller-op-til-naeste-folketingsvalg Jeg har endeligt besluttet mig for hvilket grundlag jeg vil stille op med. Jeg er, hvad jeg selv kalder, frihedsorienteret anti-statist, og det indebærer at jeg mener at den individuelle frihed er alfa og omega. Den individuelle frihed er roden af alle mine synspunkter og holdninger, og derfor ønsker jeg at alle mennesker, verden over, får mulighed for at nyde denne. Mange af mine holdninger kan spejles i anarkismen, libertærismen (libertarianism) og individualismen. Jeg tror reelt på at man kan gøre hele verden et bedre sted igennem individet. Da jeg først overvejede at stille op til folketinget, var det fordi jeg ønskede at overbevise folk at det jeg mener, er det bedste, men så ville jeg være en hykler. Fordi det jeg hader allermest i verden, er når andre folk fortæller mig hvad jeg skal gøre eller tro på. Så som den gode lille anti-statist jeg er, besluttede jeg for at stille op med platformen "Flere fristeder og decentralisering af magten". Jeg føler at disse to ting er meget tæt knyttet, og er en god start for at tilnærme samfundsbilledet til et ideal. Det jeg i bund og grund ønsker, er at folk (eller grupper af folk) skal have muligheden for at løsrive sig fra "samfundet" og leve på den måde som de finder bedst - uden at krænke andres frihed til det samme selvfølgeligt. Det er derfor jeg er imod hele konceptet af "staten" som vi oplever det i dag; et undertrykkende system, der tvinger andre folks levestandarder og "normer" ned i halsen på en, og endda tager penge fra en for det. Så hvis jeg nogensinde skulle have en chance for at komme i Folketinget, så ville jeg kæmpe for flere fristeder hvor man kan opnå TOTAL uafhængighed fra Danmark. Mange mener at denne totale uafhængighed er yderst idealistisk og utopisk, og derfor har jeg et andet arbejdspunkt som jeg føler, vil fremme friheden og hjælpe med at tilnærme den ideelle situation. Jeg vil også kæmpe for en dybdegående decentralisering af magten, ved at flytte så meget som muligt fra "staten" til kommunerne. Jeg ser meget gerne at der kommer flere og meget mindre kommuner, hvor der er mere frihed kommunerne imellem, for at køre tingene som borgerne i den givne kommune ønsker. Jeg føler at man på denne måde på sigt kan opnå en masse små fristeder/frisamfund, hvor folk har friheden til at leve som de ønsker det - igen, uden at krænke andres frihed til at gøre det samme selvfølgeligt. Det er vigtigt for mig at gøre klart at jeg på ingen måde har noget imod at andre folk ønsker det socialdemokratiske system, eller et hvilket som helst (næsten) af den grund, men at jeg derimod absolut ikke ønsker selv at være del af det. Desuden har jeg planner om at bringe noget helt nyt til den politiske scene: ærlighed! Jeg har en "no bullshit" politik, hvor jeg vil svare ærligt på de relevante spørgsmål der rettes til mig. Altså ikke nogen "ingen kommentar" eller andet spin, når jeg bliver spurgt et relevant spørgsmål om min kampagne og mine holdninger. Derfor vil jeg også gerne sige at det at jeg stiller op til Folketinget på en måde er et paradoks. Det at jeg prøver at komme ind i Folketinget er problematisk i det at jeg er imod konceptet ”staten”. Men for at ændre på tingene, bliver man nød til at gøre noget: det nytter ikke bare at gå og brokke sig. Derfor føler jeg at en mulighed er at nedbryde systemet indefra. Det skal dog også siges at jeg på ingen måde forventer at komme i Folketinget. Folk er alt for glade for denne dejlige undertrykkende stat som er blevet opbygget over mange århundreder, men jeg ønsker blot at få mine holdninger ud og give dem lidt luft. Jeg ved at der er mange i Danmark, og i hele verden, der er enige med mig og ønsker et friere samfund, og ikke mener at det system vi har nu er det optimale. Man bliver nød til at prøve noget nyt, før man kan sige at det ikke vil virke. Men nu til noget mere praktisk, jeg har endeligt fået svar fra Indenrigs- og Socialministeriet omkring reglerne for at stille op som løsgænger. Reglerne er skitseret på deres hjemmeside, men de er lidt kryptiske, så jeg skrev en mail til dem hvori jeg bedte dem liste de konkrete regler. Jeg ved nu at jeg må stille op i samtlige opstillingskredse inden for en given storkreds. Det behøver altså ikke at være den storkreds jeg er bosat i. Det kræver dog ikke kun 150-200 anbefalinger i en storkreds som jeg først troede, men altså 150-200 anbefalinger i HVER opstillingskreds som jeg ønsker at stille op i. Det er derfor levet mere af en udfordring end jeg forventede, men det skal nok lade sig gøre! Lige nu overvejer jeg at stille op i Københavns Storkreds, hvor jeg selv bor og derfor ville have let ved at gå rundt og indsamle underskrifter, eller i Københavns Omegns Storkreds (nærmere bestem Lyngby opstillingskreds) da jeg let burde kunne skaffe de nødvendige underskrifter fra medstuderende og venner på Danmark Tekniske Universitet - dog føler jeg at dette måske ville være at springe over hvor gæret er lavest! Men da jeg er i tvivl om hvor jeg skal stille op, vil jeg derfor gerne bede jer om at gå ind på følgende webside http://www.doodle.com/r56yevhe667eaviw og stemme på hvilke opstillingskreds hvor jeg ville have en reel mulighed for at mindst samle de 150 anbefalinger, og muligvis også få et pænt antal stemmer. Stem ikke kun på din egen kreds hvis du tænker på at anbefale mig og/eller stemme på mig, men også hvor du umiddelbart ville mene der er størst chance. Til at afslutte vil jeg citere Per Vers fra en sang af Kinski: "Min skatteprocent føles som et kontingent, til en mand der er inkompetent.". Dog vil jeg ændre det til "Min skatteprocent føles som et kontingent, til en flok magtliderlige aber der er inkompetente" -(det skal lige siges at Per Vers på ingen måde har givet sin opbakning til at jeg benytter dette citat, da jeg han givetvis ikke er enig med mig). Jeg er godt træt af de traditionelle partier og politikere og alt det lort de lukker ud. Jeg er træt af tvangen og af at blive trådt på. Jeg er træt af at de kræver og spilder penge fra borgere der ikke ønsker at støtte deres cirkusforestilling. Jeg er træt af "staten", og jeg ønsker personligt ikke at være del af den! Joe Alexandersen. No Bullshit.

Kilde: