Joachim B. Olsen vs. Thor Möger Pedersen

Thor er en taber, der vil røve og stjæle og købe klienter for pengene

_slettet_bruger_64 Ikke angivet,

01/09/2011

Thor er en taber, der vil røve og stjæle og købe klienter for pengene.

I øvrigt lyver Thor Möger Pedersen, for bistandsklienter, efterlønsmodtagere, folkepensionister og førtidspensionister er alle blevet rigere, for deres overførselsindkomster er steget med mere end pristallet i de sidste 10 år, og invalidepensionisterne har fået mere end 100% flere af skatteydernes penge over de sidste 10 år med nogenlunde uændret antal invalider.