Jesper Langballe om forbud mod stormoské: Vi må jo heller ikke bygge domkirker i muslimske lande

Folkeafstemningen om et forbud mod minareter i Schweiz har inspireret Dansk Folkeparti til også at kræve et minaretforbud sat til folkeafstemning i...

Ole Birk Olesen,

01/12/2009

Folkeafstemningen om et forbud mod minareter i Schweiz har inspireret Dansk Folkeparti til også at kræve et minaretforbud sat til folkeafstemning i Danmark. Over for 180Grader.dk forklarer DF-kirkeordfører Jesper Langballe hvorfor. Det handler bl.a. om stormoskéer, som i en eller anden form angiveligt fungerer som "militære hovedkvarterer", om en "brægen" fra minareterne som ikke skal høres i gaderne i Danmark, og om Grundloven der ifølge Jesper Langballe ikke indrømmer muslimer den samme ret til at opføre religiøse bygninger, som medlemmer af den luthersk- evangeliske folkekirke har.

"Lad mig gøre det kort og sige, at vi er imod stormoskéer i Danmark, og vi er specielt imod minareter, som kalder til bøn. Men det er da noget, der rykker lidt i en, for vi er jo fuldtændigt ubetingede tilhængere af trosfrihed, og det vil jo så også sige kultfrihed. Muslimerne har imidlertid et hav af moskéer, og stormoskéer er bare noget andet. Nogen siger, at stormoskeer kan sammenlignes med en slags kirke, men det er forkert. Den første stormoské, som Muhammed byggede i Medina var et militært hovedkvarter - det var et sted, hvorfra det politiske og militære blev dikteret, og det har stormoskéer faktisk været lige siden. Stormoskéer har helt klart en erobrende funktion, og det bryder vi os ikke om. Vi mener også, det er skidt for integrationen, hvis de opføres, for stormoskéer fremkalder uvægerligt radikalisering," siger Jesper Langballe.

Er der i vestlige lande i dag eksempler på stormoskéer, der fungerer som miltære hovedkvarterer?
"Jeg kan ikke nævne specielt detaljerede eksempler, men det er det almindelige indtryk. De er selvfølgelig ikke i ordets bogstavelige forstand militære hovedkvarterer, men de er et politisk hovedkvater, og de har den her erobrende funktion. Og så er det jo så en skærpende omstændighed, hvis der er minareter knyttet til, for så skal man høre det der, som mange vil kalde en brægen, ud over gaderne, og det er jo simpelthen en meget pågående lyd, som ikke hører hjemme i vores kultur."

Kan man så ikke nøjes med bare at forbyde den udråben af hensyn til almindelig ro og orden?
"Jo, det er en mulighed, at man kan lægge sig på sådan en mellemløsning."

Vil I gå længere og forbyde opførelse af stormoskéer gennem lovgivning eller administrative beslutninger?
"Vi har ikke taget noget formaliseret skridt til sådan et forbud. Jeg mener i øvrigt også, at det er et spørgsmål, om ikke det er et slagsmål, som skal tages ad hoc, når der er planer om at opføre en stormoské."

Du mener ude i kommunerne, når der skal vedtages nye lokalplaner, som tillader opførelse af stormoskéer?
"Ja, det er jo først og fremmest hos kommunerne, det ligger."

Så dit synspunkt er, at hver gang der ansøges om udarbejdelse af en ny lokalplan, der giver lov til opførelse af en stormoske, så skal kommunerne sige nej? Er det Dansk Folkepartis standpunkt?
"Ja, det er nok nærmest vores standpunkt. Det kan være lidt vanskeligt at udtale sig generelt om det, men ja, det må jeg nok sige - det er vores standpunkt."

Er der så ikke tale om et de facto forbud, hvis udgangspunktet er, at hver gang muslimer beder om lov til at bygge en større bygning til dyrkning af deres religion - en bygning som de kalder en stormoské - så skal man sige nej, fordi de er muslimer, og fordi det er en moské?
"Nej, man skal sige nej af de grunde, som jeg lige har anført. Jeg sagde ikke, at man skulle sige nej, fordi de er muslimer. Jeg sagde, at man skulle sige nej, fordi stormoskéer erfaringsmæssigt har en radikaliserende tendens, og fordi stormoskéer fremmer ekstremisme og fremmer forståelsen af, at man er en hær på march i overført betydning."

Du sagde også, at de var politiske forsamlingssteder?
"Ja, det er de jo alene af den grund, at der i islam ikke er nogen sondring mellem religiøs tro og politik. Det er en sondring, som vi, der er opvokset i en kristen kultur, er så fortrolige med, at vi tror, det er en selvfølge alle steder - men det er det jo ikke. Vi forbyder jo ikke islam, vi siger tværtimod, at det er livsvigtigt, at vi i Danmark har ubetinget trosfrihed. Derfor har muslimerne deres moskéer i hundredevis rundt omkring i landet, men en stormoské er noget andet, for den har den der radikaliserende virkning."

Nu har vi jo i Danmark ikke alene trosfrihed, vi har også politisk frihed. Så når man som dig siger, at islam også er en politisk retning, så fritager det vel ikke en fra at skulle respektere muslimers ret til at dyrke denne politiske frihed?
"Det kommer sørme da an på, hvad det er for en politik, vi taler om."

Men hvilke skadelige politiske ideologier har da indskrænket frihed i Danmark? Er nazismen forbudt?
"Nej, det er den ikke."

Er det forbudt for Jonni Hansen at bygge et hus at mødes i med sine kampfæller?
"Nej, og islam er heller ikke forbudt. Vi har i Danmark ikke forbudt nogen som helst totalitære ideologier, som de har gjort det i eksempelvis Tyskland. Men for mig er spørgsmålet om stormoskéer simpelthen et spørgsmål om vores egen overlevelse. Der foregår i øjeblikket en islamisering af hele den vestlige verden, som i den radikale udgave, der for tiden har vind i sejlene, går ud på, at man skal have shariaen indført overalt, gældende for alle. Det vil sige, at der slet og ret ikke er noget demokrati mere, og stormoskéer vil i høj grad fremme den udvikling. Og da vi gerne vil overleve som danskere i et demokratisk samfund, så siger vi nej til stormoskéer."

Bliver vi i Vesten ikke nødt til at indrømme muslimerne i vore lande de samme rettigheder, som vi selv har? Vi har jo f.eks. retten til at bygge nye, store kirker med tårne. Må vi ikke også indrømme muslimer den ret, hvis der ikke skal udbryde noget, der minder om religionskrig, fordi et mindretal føler, at dets rettigheder trædes under fode?
"Hvad tror du, at der sker, hvis du rejser til Saudiarabien og bygger en domkirke dernede? Eller i et andet muslimsk land? Hvad tror du, at der vil ske? Du vil omgående blive arresteret. Du kommer ikke engang i gang med projektet."

Er Saudiarabien et forbillede for dig?
"Nej, det er det ikke."

Hvorfor nævner du det så som et eksempel på, hvilken politik der skal føres i Danmark?
"Det er kun for at sige, at vi her i Danmark jo simpelthen ikke må føre en overlevelseskamp mod at blive erobret af islam - vi skal holde på nogen fine principper. Det mener jeg faktisk også, at vi skal. Trosfriheden kan der overhovedet ikke handles med. Alle skal ikke alene have trosfrihed her i Danmark, men også kultfrihed. Det er bare ikke det samme som, at kulten partout skal udfolde sig i så pågående et bygningsværk som en stormoské. Der mener jeg simpelthen, at vi skylder os selv og vores eget berettigede ønske om at overleve at sætte en kridtstreg."

Men hvad siger du til spørgsmålet om, hvorvidt vi ikke bliver nødt til at indrømme muslimer de samme rettigheder, som vi selv har, herunder retten til at opføre en stor bygning at forsamles om troen i?
"Det synes jeg sådan set, at jeg har svaret på, men jeg kan føje til, at vi her til lands har ubetinget trosfrihed, men vi har ikke troslighed. Folkekirken, som er evangelisk-luthersk, har en ganske særlig status ifølge Grundloven, og det vil sige, at den har rettigheder, som alle andre trossamfund ikke har. Vi har ikke troslighed, og vi skal ikke have det."

Så vi skal altså ikke indrømme muslimer de samme rettigheder til at dyrke deres religion i egne nyopførte bygninger, som vi selv har?
"Ole Birk, svaret er det, jeg lige har givet. Og det var da vist egentlig fuldstændigt forståeligt, var det ikke det?" siger Jesper Langballe.

Kilde: