Jens Rohde vil vende euro-skepsis med værdier

Den danske skepsis mod euroen skal efter Jens Rohdes mening vendes ved at fokusere på værdier som solidaritet

Rikki Tholstrup Jørgensen,

13/05/2010

Den danske skepsis mod euroen skal efter Jens Rohdes mening vendes ved at fokusere på værdier som solidaritet. Ydermere mener Hr. Rohde, at en folkeafstemning om euroen på nuværende tidspunkt vil betyde, at Danmarks medvirken i den fælles mønt får lange udsigter.