Jens Hansen havde en bondegaard - burde han ha det?

Udemaerket artikel der viser hvordan landbruget stadig er dybt afhaengig af stoette (apologies hvis den er blevet postet foer)

Ikke angivet Ikke angivet,

11/02/2011

Udemaerket artikel der viser hvordan landbruget stadig er dybt afhaengig af stoette (apologies hvis den er blevet postet foer).

Det viser hvor skadeligt stoetteordninger er: naar man giver stoette til et erhverv der ikke er profitabelt, og saa lader dem ende i en situation hvor de har gaeld op over oererne, saa kan man ikke nemt fjerne stoetten igen. Dels mener jeg, hvor lidt de end fortjener stoetten, at det som landmand er svaert at lave en ordentlig business hvis stoetten bliver fjernet for hurtigt (men igen, saa ku han jo bare lade vaere med at vaere afhaengig af den) og dels skaber det meget store gaeldsproblemer. Men nu er man i en situation hvor man godt kan tillade sig at udfase stoetten med langt mindre ofre - saa det boer man goere.

Hvorfor? Well, en ganske udemaerket grund er at man i saa fald kunne beskatte folk og virksomheder der rent faktisk er overskudsforretninger lidt mindre. Men en endnu bedre grund, set fra et humanistisk synspunkt, er de konsekvenser det ville faa paa ulandene. EUs stoette goer priserne kunstigt lave, hvilket betyder at mange ulande er laast i en situation hvor de er afhaengig af ulandsbistand (som derefter forsvinder ned i lommerne paa korrupte politikere). Dette betyder at disse lande ikke kan opbygge et produktionsoverskud hvilket er noedvendigt for at folk kan flytte fra land til by og opbygge industri.

Hvis man fjernede EUs stoette ville varepriserne stige (det nuvaerende niveau er alligevel kunstigt lavt) og ulandene ville opleve staerkt stigende indkomster (som det i oevrigt ville vaere svaerere for korrupte politikere at stjaele). De europaeiske landmaend som saa gaar fallit vil jo vaere noedt til at finde andet arbejde eller faa overfoerselsindkomster (eller efterloen - landmaend er vel om nogen slidt ned), men det kan man passende finansiere med reduceret ulandsbistand som ikke laengere er noedvendigt.

Saa: stoet ulandene, fjern landbrugsstoetten!!!

http://epn.dk/landbrug/article2336515.ece

Kilde: